การประชุมวิชาการโรคไต เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติ
สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย, ชมรมโรคไตเด็ก-แห่งประเทศไทย, สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์, สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย และ ชมรมพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการโรคไต เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ The Current State of Kidney Diseases: Progress and Challenges ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประชุมวิชาการดังกล่าว เกิดผลประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต

          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://qr.page/g/49bjKgvPmIO อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับแพทย์ สมาชิกสมาคมรคไตฯ/สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ/ขมรมโรคไตเด็ก 4,500 บาท ไม่ใช่สมาชิกฯ 5,000 บาท นักศึกษาแพทย์/แพทย์ประจำบ้าน 2,000 บาท สำหรับพยาบาล/สหวิชาชีพ สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตฯ/ชมรมพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะฯ 3,000 บาท ไม่ใช่สมาชิกฯ 3,500 บาท เภสัชกร/นักกำหนดอาหาร/สหวิชาชีพ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณนันธิกา ตาทอง โทรศัพท์ 02-716-6091, 02-718-1898 คุณสุดาพร ฤทธิโรจน์ Email : admin@nephrothai.page