บาคาร่าThe 4th Conference in Circulatory Shock CHOC 2023: Al

 

.สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ The 4th Conference in Circulatory Shock ภายใตหัวข้อ CHOC 2023: All of shock (Comprehensive Hemodynamic Optimization in Critically ill patients) ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมอบรมและผ่านเกณฑ์ประเมินจะได้รับ e-Certificate จากสมาคมเวชบำบัดวิกฤตฯ ผู้ลงทะเบียนทุกคนจะได้รับเสื้อยืดและหนังสือ CHOC: The Essential (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3) ฟรี

 

          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.at/inuET หรือ www.criticalcarethai.org อัตราค่าลงทะเบียนเฉพาะ lecture 2,500 บาท workshop + lecture 3,500 บาท (รับจำนวนจำกัดเพียง 70 ท่าน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-718-2255, 083-713-4043 E-mail: criticalcarethai@hotmail.com

. serik escort