การประชุมวิชาการสัญจร สมาคมโรคระบบทายใจฯ ครั้งที่ 12

สมาคมโรคระบบหายและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลสุโขทัย จัดงานประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Pediatric Respiratory Tips: Empowering the local practitioners” ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีสุโขทัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือก Workshop คือ WS1 : Airway clearance technique for daily practice: Lung expansion and bronchial hygiene therapy, high flow nasal cannula, aerosol therapy หรือ WS2 : Ultrasound guide vascular access ultrasound chest, echocardiography

          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์หรือส่งใบลงทะเบียนได้ที่ คุณภัทราวรรณ ศิรินันทนา โทรศัพท์ 055-611-333-4 ต่อ 4103 (กุมารเวชกรรม ชั้น4) โรงพยาบาลสุโขทัย 2/1 หมู่ 12 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 www.skth.go.th หรือ Email: akphatrawan@gmail.com หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thaipedlung.org/html/News/Detail/3/14/1708