สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ครั้งที่ 39 ภายใต้หัวข้อ “Advances in Rheumatology 2024: New Horizons and Breakthroughs” 

 

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ครั้งที่ 39 ภายใต้หัวข้อ “Advances in Rheumatology 2024: New Horizons and Breakthroughs” ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม Royal Dusit Grand Ballroom โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการที่ทันสมัยให้แก่อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม อายุรแพทย์ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ด้าน Rheumatology ระหว่างแพทย์สาขาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อและออโตอิมมูน

          ผู้สนใจสามรถลงทะเบียนได้ที่ https://app.i-regist.com/v2/tra/index.php?r=register&project=TRA2024 อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกฯ 4,500 บาท ไม่ใช่สมาชิก 5,000 บาท แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 3,000 บาท ลิงค์สำหรับจองห้องพัก https://forms.gle/7kCGqMN9EtAgPtCC8  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลอองดาว กบิลพัสดุ์ Email : secretariat@thairheumatology.org โทรศัพท์ 02-7166524, 084-9133216 LINE : @thairheum หรือ Facebook : Thai Rheumatism Association