ประชาชนกับความมั่นคงของชาติ

ประชาชนกับความมั่นคงของชาติ

ไม่มีช่วงไหน หรือยุคไหนที่จะยืนยันความถูกต้องของความนึกคิด ปรัชญาของผมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ประชาชนชาวไทยควรที่จะมีเท่ากับช่วงนี้ ผมมีความคิดเห็นมานานแล้วว่าประเทศไทยจะเจริญได้ ประชาชนของประเทศจะต้องมีคุณสมบัติ 4 ประการ ซึ่งก็คือ ต้องมีความดีนำหน้าเป็นอันดับที่ 1 ดีแล้วต้องเก่ง ดีและเก่งแล้วยังควรที่จะมีความรู้รอบตัว เมื่อดี เก่ง รอบรู้แล้ว จะต้องมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย จะได้รับใช้ประเทศ ทำประโยชน์ให้แก่สังคมนาน ๆ

เหนือสิ่งอื่นใด ประชาชนต้องมีความดีเป็นอันดับหนึ่ง ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ แทบไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเลย แต่ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเขาคือคน หรือประชาชนที่มีคุณภาพ ผมเคยถามชาวเกาหลีใต้ว่าทำไมประเทศเขาจึงเจริญมากนัก ในเมื่อประเทศเขาไม่มีทรัพยากรอะไรเลย คำตอบของเขาน่าสนใจมากครับ เขาตอบว่าเพราะเขาไม่มีอะไรเลย เขาถึงต้องสู้ทุกรูปแบบ ขยัน มีวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์ ฯลฯ ประเทศชาติเขาจึงจะอยู่รอด สำหรับประเทศไทยเรามีทรัพยากรมากมาย มีที่ดินมากกว่าเกาหลี 5 เท่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว มีทุกอย่าง ตั้งแต่ภูเขา ป่า แม่น้ำลำคลอง มีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ ปลูกอะไรก็ขึ้น มีทะเลสาบ หนอง บึง ชายทะเลที่ยาวไกล สวยงาม มีอาหารทะเล มีทั้งกุ้งเลี้ยง ปลา เราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารเพียงพอแก่ความต้องการ และยังพอที่จะส่งไปขายยังต่างประเทศด้วย เรามีสินค้าส่งออกอย่างมากมาย ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม สิ่งทอ อาหาร ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแรงงานที่มีฝีมืออีกด้วย แม้แต่น้ำมัน แก๊ส เราก็ยังมีบ้าง

แต่คนไทยขี้เกียจ มักง่าย ไม่มีวินัย ไม่ขยัน เห็นแก่ตัว เอาเปรียบ ชอบอยู่ไปวัน ๆ ชอบทำอะไรตามใจตัวเอง ไม่ชอบออม ไม่ชอบลงทุน ไม่ชอบอ่านหนังสือ ชอบดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ เงินเดือนออกมาก็ใช้แทบหมด หรือหมดหลังจากใช้หนี้ ทำงานแต่พอที่จะรับประทานมื้อหนึ่ง ๆ (ถึงมีคำกล่าวว่า “หาเช้ากินค่ำ”) เราอาจจะประมาทนึกว่าแผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์จึงจะหาอะไรกินเมื่อไหร่ก็ได้ แทนที่จะขยัน ประหยัด ออม ลงทุน ตลอดเวลา นอกจากทรัพยากรธรรมชาติที่แสนจะอุดมสมบูรณ์ เรายังมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงประเสริฐสุดที่คอยดูแลช่วยเหลือพวกเรามา 60 กว่าปี เรากลับไม่ได้ใช้โอกาสทองช่วงนี้พัฒนาตนเอง หรือพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป สมัยก่อนญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ มาดูงานเรา แต่บัดนี้เราต้องไปดูงานเขา และเขาแซงหน้าเราในทุก ๆ ด้านแล้ว

เราเป็นคนไม่เคารพเหตุผล ตามแต่ใจตนเอง แม้แต่ในกลุ่มเล็ก ๆ ยังทะเลาะกัน รวมถึงครอบครัวหรือองค์กรเล็ก ๆ ยังไม่มีความสามัคคี ยังไม่มีการยอมกัน ผมถึงคิดว่าการที่จะปฏิรูปประเทศไทย ถ้าจะทำกันจริงจังจะต้องเปลี่ยนนิสัยคนไทยทุก ๆ คนให้เป็นคนมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ กติกา กฎหมาย มีเหตุผล ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่โลภ รู้จักพอ ขยัน อดทน ซึ่งถ้าจะทำกันจริง ๆ จะต้องใช้เวลาเป็นสิบ ๆ ปี

ด้วยเหตุนี้เอง ผมจึงคิดว่าถ้าประเทศไทยจะพัฒนาได้ ประชาชน (ส่วนใหญ่) ต้องเป็นคนดีก่อน การที่ประชาชนจะเป็นคนดีได้ นอกจากบิดา มารดา ครอบครัว โรงเรียน ครูบาอาจารย์ที่แนะนำ สั่งสอน จะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้ว สังคมจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้นำประเทศในทุก ๆ ด้าน ข้าราชการทุกคน ทีวี วิทยุ ต้องเสนอข่าวที่ดี สร้างสรรค์ ไม่กระตุ้นให้คนฟุ่มเฟือย ไม่มีการแสดงอะไรที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี

โดยสรุป ถ้าเพียงคนไทยมีความดีเป็นคุณสมบัตินำหน้า ประเทศจะเจริญขึ้นมาทันที

ความดีของผมคืออะไร ทำไมจึงเป็นยาวิเศษขนาดนี้

ความดีของผมคือไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่พรรค ไม่เห็นแก่พวก ไม่ฟุ่มเฟือย มีเหตุผล รู้จักผิดชอบชั่วดี ไม่โลภ มีวินัย เคารพระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์ กติกาของสังคม เคารพในสิทธิของผู้อื่น ไม่โกง ไม่กิน ไม่โกหก ไม่ฆ่าคน ไม่ปล้น เห็นอกเห็นใจคนอื่น ประหยัด ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เคารพในความเห็นหรือเหตุผลของผู้อื่น ต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผล ไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเอง ไม่เห็นแก่ได้ มีความอดทน

ถ้าเพียงแต่คนไทยทุกคน หรือส่วนใหญ่เป็นคนดี ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จะไม่เกิดขึ้น หรือเป็นแบบนี้ ทุก ๆ คนจะพูดกันด้วยเหตุผล ไม่โกงกิน หรือมีการคอร์รัปชัน จะไม่มีการยิงปืน ปาระเบิดเข้าสู่ฝูงชนหรือใครก็ตาม ทุก ๆ คนจะหันหน้าเข้าหากัน ช่วยกันพัฒนาประเทศเพื่อส่วนรวม ถ้าทุก ๆ คนเป็นคนดี เราก็จะไม่มีปัญหาความไม่สงบทางภาคใต้ เราก็จะไม่มีการแบ่งกันออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ประเทศไทยก็จะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเทศไทยน่าที่จะเป็นประเทศที่ต่างประเทศมาลงทุนมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง มากกว่าสิงคโปร์ด้วยซ้ำไป