เมียนมาร์ ฟาร์-เม็ด เอ็กซ์โป 2014 เปิดตลาดยาและอุปกรณ์การแพทย์สู่เมียนมาร์

เมียนมาร์ ฟาร์-เม็ด เอ็กซ์โป 2014 เปิดตลาดยาและอุปกรณ์การแพทย์สู่เมียนมาร์

เมียนมาร์มีพื้นที่ขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีจุดเชื่อมต่อพรมแดนในประเทศต่าง ๆ ทั้งไทย ลาว อินเดีย จีน ทำให้ได้เปรียบในการเชื่อมต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ประกอบกับปัจจุบันทางภาครัฐได้มีการสนับสนุนงบประมาณทางด้านอุตสาหกรรมยา และการแพทย์ในเมียนมาร์มีการก่อสร้างโรงพยาบาลและคลินิกต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมาก มีบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบันมีเกือบ 30,000 คน ด้วยการเติบโตดังกล่าวทำให้ความต้องการทางด้านยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในเมียนมาร์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ถือเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด จากประเทศไทย จึงได้ร่วมกับบริษัท มิง วี นิทรรศการและการโฆษณา จำกัด (Minh Vi Exhibition & Advertising Service Co., Ltd. หรือ VEAS) และสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศเมียนมาร์ สานต่อความสำเร็จ จัดงานเมียนมาร์ ฟาร์-เม็ด เอ็กซ์โป 2014 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศเมียนมาร์ ครั้งที่ 2 ขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.. 2557 ณ ศูนย์ประชุมเมียนมาร์ (Myanmar Convention Center หรือ MCC) กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ ผู้จัดการโครงการ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวว่า เมียนมาร์เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับหลายประเทศ ทั้งไทย ลาว อินเดีย จีน จึงเป็นที่ยอมรับถึงศักยภาพในการเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสาธารณสุข โดย GDP ด้านสาธารณูปโภคทางการแพทย์ล่าสุดขยายตัว 2.1% ประกอบกับเมื่อไม่นานมานี้มีการตั้งโรงพยาบาลและคลินิกระดับมาตรฐานสากลแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และวัตถุดิบทางธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10-15% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้า ประกอบกับจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่มีเพียง 250 บริษัท ในการนำเข้าและกระจายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมและธรรมชาติ จึงทำให้เมียนมาร์เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับผู้ประกอบการด้านสาธารณสุขและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศ

การจัดงานเมียนมาร์ ฟาร์-เม็ด เอ็กซ์โป 2014 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างมาก จึงเป็นการสืบสานภารกิจในการเป็นเวทีที่จะรวบรวมธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศด้านสาธารณสุขมาไว้ด้วยกันเพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการติดตามกระแสความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากประเทศรอบโลก เช่น เยอรมนี อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส โรมาเนีย เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ไทย จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน เมียนมาร์ เป็นต้น โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ประชุมเมียนมาร์ (Myanmar Convention Center หรือ MCC) กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจากทั่วโลกกว่า 100 บริษัท และผู้เข้าชมทั่วไปกว่า 2,500 คน จากทั้งในและต่างประเทศ

Dr.San Lwin ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศเมียนมาร์ กล่าวว่า ปัจจุบันทางภาครัฐของเมียนมาร์มีการสนับสนุนงบประมาณทางด้านอุตสาหกรรมยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีการส่งเสริมให้ประชากรภายในประเทศตระหนักถึงการใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น และอีกปัจจัยหนึ่งที่ให้อุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์เติบโตก็คือ บทบาทของภาคเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาลและคลินิกต่าง ๆ ที่มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 10-15% และคาดว่าน่าจะมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอีก 5 ปีข้างหน้า รวมทั้งยังมีจำนวนแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 30,000 คน ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการเติบโตของสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณสุขที่เพิ่มมากขึ้น ประเทศที่มีการนำเข้า หรือจำหน่ายส่งออกยา และเครื่องมือแพทย์ขนาดใหญ่อย่างอินเดียและไทยก็มีตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างมาก เชื่อว่าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในเมียนมาร์ให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้น

Mr.Soe Myint Central executive committee member จากสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศเมียนมาร์ กล่าวว่า เมียนมาร์มีอัตราการเติบโตทางการตลาดอย่างมาก ส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ มีอัตราการเติบโตถึง 11.5% ซึ่งจัดเป็นอันดับสองในภูมิภาค การจัดงานเมียนมาร์ ฟาร์-เม็ด เอ็กซ์โป 2014 ครั้งนี้จะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่จะได้พบปะพูดคุยกันได้แบบใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมากมาย ได้พบกับ Local Exhibitor และผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชสำอาง ที่อยู่ในเมียนมาร์และในภูมิภาคเดียวกัน มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมกันในการร่วมกันค้นหาคำตอบที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ในเอเชียให้มีระดับที่สูงขึ้น

<div style="display:none">
<a title="kiralık bahis sistemleri" href="https://kiralikbahissitesi0.com/" rel="dofollow">kiralık bahis sistemleri</a>
</div>