การแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันไฟฟ้าเปรียบเทียบกับแปรงสีฟันปกติ

การแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันไฟฟ้าเปรียบเทียบกับแปรงสีฟันปกติ

นพ.ธนาวุฑฒ์ โสภักดี โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล

การแปรงฟันเป็นกระบวนการทำความสะอาดฟันเพื่อให้ฟันมีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารได้ดีและมีรอยยิ้มที่สวยงาม การแปรงฟันที่ถูกต้องประกอบด้วย แปรงฟันทั่วทุกซี่ และทุกด้าน เน้นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง ได้แก่ ฟันกราม และฟันด้านลิ้น ใช้แปรงขนอ่อน แปรงด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และใช้เวลาอย่างน้อย 2 นาที ในช่วงหลังที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันได้เริ่มมีการผลิตแปรงสีฟันไฟฟ้าเกิดขึ้น เพื่อมุ่งหวังในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้

แปรงสีฟันไฟฟ้ามี 2 ประเภท ได้แก่ 1. แปรงสีฟันไฟฟ้าแบบอิเล็กทริกจะมีการหมุน 3,000-7,500 รอบต่อนาที ผู้ใช้ต้องเคลื่อนไหวมือเพื่อให้การแปรงฟันสะอาดและทั่วถึง ขนแปรงจะเคลื่อนไหวไปหน้าและหลัง ช่วยให้กำจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์และลดการเกิดเหงือกอักเสบได้ 2. แปรงสีฟันไฟฟ้าแบบโซนิกจะมีการหมุน 30,000-40,000 รอบต่อนาที จะมีการเคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลัง และมีการสั่นร่วมด้วย การหมุนอย่างรวดเร็วของแปรงสีฟันไฟฟ้าจะสามารถช่วยลดการอักเสบของเหงือกได้
ได้มีการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยรวบรวมข้อมูลการวิจัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980-2014 จากฐานข้อมูล Cochrane พบข้อมูลที่ศึกษาการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าทุกประเภทเปรียบเทียบกับการใช้แปรงสีฟันปกติ การศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าแปรงสีฟันไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากกว่าแปรงสีฟันปกติ แปรงสีฟันไฟฟ้าที่ทำงานด้วยการหมุนและสั่นจะขจัดคราบฟันและช่วยลดการอักเสบของเหงือกได้ดีกว่าแปรงสีฟันปกติทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาว ในรายงานวิจัยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องเหงือกร่น ซึ่งเป็นปัญหาที่ทันตแพทย์มักกล่าวถึง

กล่าวโดยสรุป การใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าอย่างเหมาะสมจะขจัดคราบฟัน ช่วยลดการอักเสบของเหงือกได้ดีกว่าแปรงสีฟันปกติทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาว