ตกจากตึก: ประเด็นทางนิติเวชศาสตร์ Falling From Height: Forensic Aspects

ตกจากตึก: ประเด็นทางนิติเวชศาสตร์

Falling From Height: Forensic Aspects

นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ พ.บ., น.ม., น.บ.ท., ว.ว.นิติเวชศาสตร์*

*รองศาสตราจารย์ภาควิชานิติเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

                การตกจากที่สูงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบได้บ่อยทั้งที่อาจมีประจักษ์พยานจำนวนมากหรือไม่มีใครรู้หรือเห็นเหตุการณ์เลย มาพบก็เป็นเพียงศพที่นอนนิ่งบนพื้นเท่านั้น แต่อาจพอประมวลได้ว่าเป็นการตายอันเนื่องจากการตกลงมาจากที่สูงนั่นเอง เช่น การพบรองเท้าในสิ่งก่อสร้างที่สูงขึ้นตรงกับตำแหน่งของศพที่ถูกพบบนพื้น ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าการพบผู้ตาย (ศพ) ในลักษณะที่นอนกับพื้นและมักมีเลือดไหลออกจากทวารต่าง ๆ เช่น จมูก หู ปาก สำหรับสาเหตุแห่งการตายนั้น แพทย์อาจพอคาดเดาได้ถึงส่วนของอวัยวะในร่างกายที่ได้รับอันตราย แต่แพทย์และผู้ที่พบเห็นไม่อาจที่จะบ่งชี้โดยชัดเจนว่า “พฤติการณ์ที่ตายคือประการใดแน่”

……..ผู้ตายที่มีประวัติตกจากที่สูงทุกกรณีต้องถือว่าเป็น “การตายผิดธรรมชาติ” ด้วยกันทั้งสิ้น (ไม่มีข้อยกเว้น) ไม่ว่าจะเป็นการตกลงมาในลักษณะใด เช่น การตกมาจากระเบียงบ้าน การตกจากหลังคา การตกจากต้นไม้ การตกจากหุบเหว ฯลฯ ทั้งนี้เพราะการตกจากที่สูงแม้ว่าจะสามารถที่จะบอกถึงสาเหตุแห่งการตายได้ก็จริง แต่ไม่สามารถที่จะทราบถึงพฤติการณ์แห่งการตายได้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่