การผ่าศพที่เน่าแล้วก็อาจมีพยาธิสภาพของสาเหตุที่ตายได้

การผ่าศพที่เน่าแล้วก็อาจมีพยาธิสภาพของสาเหตุที่ตายได้ (รายงานผู้ตาย 1 ราย)

Full Autopsy Might Tell The Cause Of Death (A Case Report)

นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ พ.บ., น.ม., น.บ.ท., ว.ว.นิติเวชศาสตร์* *รองศาสตราจารย์ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การชันสูตรพลิกศพในรายผู้ตายตายมานานกว่า 24 ชั่วโมง (ในประเทศไทย) ศพจะเริ่มเน่าแล้ว ซึ่งโดยทั่วไปย่อมเป็นการยากที่จะบอกถึงสาเหตุที่ตายเป็นส่วนใหญ่ เพราะเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายก็เริ่มเน่าเสื่อมสลายไปโดยธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นการตายที่ยังไม่ปรากฏเหตุ ย่อมต้องมีการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย และมีโอกาสที่ยังสามารถหาสาเหตุแห่งการตายได้ แพทย์ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพจะต้องไม่ลืมความสำคัญในเรื่องการส่งศพเพื่อตรวจต่อภายหลังจากที่มีการชันสูตรพลิกศพแล้วเสมอ

 

ในการตรวจศพผู้ตายที่มีสภาพเน่าน้อย ปานกลาง หรือเน่ามาก อย่างหนึ่งอย่างใด แม้แต่เป็นนิติพยาธิแพทย์ก็อาจขาดความสนใจในเรื่องของการตรวจอย่างละเอียด แต่มักให้ความสนใจในตัวอย่างที่เก็บเพื่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การเก็บกระเพาะอาหารเพื่อการตรวจ การเก็บตับเพื่อการตรวจ เป็นต้น แท้ที่จริงแล้วหากทำการตรวจหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจเพียงตัดขวางดูดังกรณีอุทาหรณ์แล้วก็อาจสามารถระบุถึงสาเหตุแห่งการตายและพฤติการณ์แห่งการตายได้แล้ว ………….ฯลฯ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่