ความดันโลหิตสูงวัยกลางคน และการเปลี่ยนแปลงด้านปัญญาใน 20 ปี

ความดันโลหิตสูงวัยกลางคน และการเปลี่ยนแปลงด้านปัญญาใน 20 ปี

JAMA Neurol. 2014;71(10):1218-1227.

บทความเรื่อง Midlife Hypertension and 20-Year Cognitive Change: The Atherosclerosis Risk in Communities Neurocognitive Study รายงานว่า ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุที่สามารถรักษาได้ของภาวะถดถอยด้านสติปัญญาและสมองเสื่อม โดยอาจเกิดผลกระทบชัดที่สุดในช่วงวัยกลางคน

นักวิจัยประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความดันโลหิตสูงในวัยกลางคน (48-67 ปี) และการเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญาในระยะเวลา 20 ปีจากผู้ป่วยในการศึกษา Atherosclerosis Risk in Communities (ค.ศ. 1990-1992 และ ค.ศ. 2011-2013) โดยสามารถติดตามข้อมูลจาก 58% ของผู้ป่วยที่ยังคงมีชีวิตอยู่จากผู้ป่วยเชื้อสายแอฟริกันและยุโรป 13,476 คนที่มีผลประเมินสติปัญญาที่พื้นฐาน

การประเมิน primary exposure ติดตามจากความดันโลหิตสูง มีภาวะเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง หรือความดันโลหิตเป็นปกติจากนัดครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1990-1992) และ secondary exposures ติดตามจากความดันซิสโตลิกจากนัดครั้งที่ 2 หรือ 5 (ค.ศ. 2011-2013) และข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาที่นัดครั้งที่ 2 ตาม Eighth Joint National Committee (JNC-8) hypertension guidelines ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่ 20 ปีของคะแนนตาม Delayed Word Recall Test, Digit Symbol Substitution Test และ Word Fluency Test ตลอดจนสติปัญญาโดยรวม

ระหว่าง 20 ปี พบว่าความดันโลหิตสูงที่พื้นฐานสัมพันธ์กับการถดถอยลง 0.056 points ของคะแนน global z score (95% CI -0.100 to -0.012) และภาวะเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญกับคะแนน global z score ที่ต่ำลงอีก 0.040 points (95% CI -0.085 to 0.005) เทียบกับความดันโลหิตปกติ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงซึ่งได้รับยาลดความดันโลหิตมีการถดถอยใน 20 ปีต่ำกว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษา (-0.050 [95% CI -0.003 to -0.097] vs -0.079 [95% CI -0.156 to -0.002] global z score points) และการมีข้อบ่งใช้ให้เริ่มยาลดความดันโลหิตที่พื้นฐานสัมพันธ์กับการถดถอยที่เพิ่มขึ้นใน 20 ปี (-0.044 [95% CI -0.085 to -0.003] global z score points) เทียบกับไม่มีข้อบ่งใช้ จากการศึกษาพบว่า เชื้อชาติมีผลต่อความดันซิสโตลิกที่สูงอย่างต่อเนื่อง (p = 0.01) โดยความดันที่เพิ่มขึ้นทุก 20 มิลลิเมตรปรอทที่พื้นฐานสัมพันธ์กับการถดถอยลงอีก 0.048 (95% CI -0.074 to -0.022) points ของคะแนน global cognitive z score ในผู้ที่มีเชื้อสายยุโรปแต่ไม่รวมถึงผู้ที่มีเชื้อสายแอฟริกัน (decline -0.020 [95% CI -0.026 to 0.066] points) ความดันซิสโตลิกเมื่อสิ้นสุดการติดตามไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญาก่อนหน้าในทั้ง 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ที่ควบคุมอคติจากการขาดหายไปทำให้เห็นผลของความสัมพันธ์บางอย่างชัดขึ้น

ความดันโลหิตสูงและความดันซิสโตลิกที่สูงขึ้นในช่วงวัยกลางคนแต่ไม่รวมถึงวัยชราสัมพันธ์กับการถดถอยด้านสติปัญญาที่มากขึ้นระหว่าง 20 ปีของการศึกษา และความดันซิสโตลิกที่สูงขึ้นในวัยกลางคนสัมพันธ์กับการถดถอยที่มากขึ้นในกลุ่มเชื้อสายยุโรปเทียบกับกลุ่มเชื้อสายแอฟริกัน