ผลการรักษาด้วย Evolocumab สำหรับลดไขมัน/โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผลการรักษาด้วย Evolocumab สำหรับลดไขมัน/โรคหัวใจและหลอดเลือด

N Engl J Med 2015;372:1500-1509.

บทความเรื่อง Efficacy and Safety of Evolocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events รายงานว่า evolocumab ซึ่งเป็น monoclonal antibody ยับยั้ง proprotein convertase subtilisin-kexin type 9 (PCSK9) สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด low-density lipoprotein (LDL) ได้อย่างมีนัยสำคัญจากการศึกษาระยะสั้น

นักวิจัยได้ศึกษาผลลัพธ์ในระระยาว 2 การศึกษา โดยรวบรวมผู้ป่วย 4,465 คนซึ่งผ่านการศึกษา phase 2 หรือ 3 (parent trials) ของ evolocumab และสุ่มให้ผู้ป่วยได้รับ evolocumab (140 มิลลิกรัม ทุก 2 สัปดาห์ หรือ 420 มิลลิกรัม เดือนละครั้ง) ร่วมกับการรักษามาตรฐานหรือได้รับการรักษามาตรฐานอย่างเดียว การติดตามมีมัธยฐาน 11.1 เดือน โดยประเมินระดับไขมัน ความปลอดภัย และเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด (prespecified exploratory analysis) ได้แก่ การตาย, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, unstable angina, coronary revascularization, สโตรค, transient ischemic attack และหัวใจล้มเหลว และนำผลลัพธ์จากทั้ง 2 การศึกษามารวมกัน

เมื่อเทียบกับการรักษามาตรฐานอย่างเดียวพบว่า evolocumab ลดระดับคอเลสเตอรอล LDL ได้ 61% จากระดับมัธยฐาน 120 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เป็น 48 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (p < 0.001) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันในทั้ง 2 กลุ่ม แต่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านการทำหน้าที่ของสมองบ่อยกว่าในกลุ่มที่ได้รับ evolocumab ความเสี่ยงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รวมถึงเหตุการณ์ด้านการทำหน้าที่ของสมองไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามระดับ LDL ที่ลดได้ อัตราของเหตุการณ์ด้านระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ 1 ปีลดลงจาก 2.18% ในกลุ่มที่ได้รับการรักษามาตรฐาน เหลือ 0.95% ในกลุ่มที่ได้รับ evolocumab (hazard ratio ในกลุ่มที่ได้รับ evolocumab เท่ากับ 0.47; 95% CI 0.28-0.78; p = 0.003)

ระหว่างการรักษาประมาณหนึ่งปีพบว่า การใช้ evolocumab ร่วมกับการรักษามาตรฐานสามารถลดคอเลสเตอรอล LDL ได้อย่างมีนัยสำคัญ และลดอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่อเทียบกับการรักษามาตรฐานอย่างเดียว