ชุดตรวจเอชไอวีที่บ้านวางตลาดแล้ว

ชุดตรวจเอชไอวีที่บ้านวางตลาดแล้ว

บีบีซี – ชุดตรวจเอชไอวีที่บ้านวางตลาดแล้วในประเทศอังกฤษ หวังลดจำนวนผู้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว และเพิ่มการเข้าถึงการรักษา

ชุดตรวจเอชไอวีที่บ้านซึ่งวางจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ตในประเทศอังกฤษนี้ออกแบบให้มีรูปลักษณ์คล้ายชุดตรวจการตั้งครรภ์ตามเป้าหมายหลักเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ซึ่งชุดตรวจจะใช้เวลาวิเคราะห์เอชไอวีแอนติบอดีจากตัวอย่างเลือดเพียง 15 นาทีก็ทราบผล โดยมีข้อแนะนำให้ตรวจซ้ำที่คลินิกอีกครั้งในกรณีที่ผลตรวจเป็นบวก

ด้านผู้เชี่ยวชาญและองค์กรเพื่อผู้ป่วยเอชไอวีมองว่า ชุดตรวจนี้น่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสนับสนุนการตรวจพบเอชไอวีตั้งแต่เริ่มติดเชื้อ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการรักษาและยืดอายุขัยผู้ป่วย อนึ่ง ปัจจุบันคาดว่าอังกฤษมีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่รู้ตัวประมาณ 26,000 คน และจากสถิติล่าสุดพบว่า กว่าร้อยละ 40 ของผู้ติดเชื้อตรวจพบเอชไอวีเมื่อโรคลุกลามไปมากแล้ว ทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นถึง 10 เท่าต่อการเสียชีวิตภายในปีแรกหลังตรวจพบ