ผอมเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงสมองเสื่อม

ผอมเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงสมองเสื่อม

รอยเตอร์เฮลธ์ – ดัชนีมวลกายที่ต่ำกว่า 20 อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของสมองเสื่อม โดยความเสี่ยงอาจสูงขึ้นถึงร้อยละ 34

ผลการศึกษาจากชาวอังกฤษร่วม 2 ล้านคน รายงานในวารสาร Lancet Diabetes and Endocrinology พบ ผู้ที่ผอมเกินไปเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อสมองเสื่อมเมื่ออายุมาก และความเสี่ยงนั้นลดลงตามระดับดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่ความหวังการพัฒนาแนวทางใหม่สำหรับรักษาโรคสมองเสื่อม

ด้านนักวิจัยเผยว่า ถึงเวลาแล้วที่แพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขจะต้องทบทวนแนวทางการระบุผู้มีความเสี่ยงสูงต่อโรคสมองเสื่อม โดยเฉพาะผู้ที่น้ำหนักน้อยเกินไปซึ่งอาจต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี ย้ำว่าข้อมูลจากการศึกษานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแนวปฏิบัติในปัจจุบันในการรักษาน้ำหนักตัวในเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากพบด้วยว่าการมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนนั้นก็ทำให้มีความเสี่ยงการเสียชีวิตสูงขึ้นเช่นกัน