วัยรุ่นอ้วนเสี่ยงมะเร็งลำไส้

วัยรุ่นอ้วนเสี่ยงมะเร็งลำไส้

บีบีซี – ปัญหาน้ำหนักเกินในช่วงวัยรุ่นอาจทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อโรคมะเร็งลำไส้เมื่ออายุมากขึ้น

วารสาร Gut รายงานผลการศึกษาในชายชาวสวีเดนร่วม 240,000 คน โดยติดตามเป็นเวลา 35 ปี ระบุว่าวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกินมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงสูงขึ้นเป็นเท่าตัว และความเสี่ยงดังกล่าวยิ่งสูงขึ้นในวัยรุ่นที่มีปัญหาโรคอ้วน โดยการศึกษาชี้ว่า ปัญหาความอ้วนในช่วงวัยรุ่นตอนปลายซึ่งเด็กเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นช่วงเวลาที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดความเสี่ยงมะเร็ง และจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาบทบาทของความอ้วนในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ด้านเจ้าหน้าที่กองทุนวิจัยมะเร็งโลกให้ความเห็นว่า หลักฐานจากการศึกษานี้เสนอแนะว่าความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ ขณะที่งานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงความอ้วนและความเสี่ยงต่อมะเร็งก็ถือว่ายังอยู่ในวัยตั้งไข่ จึงควรที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมหลักฐานสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างระดับไขมันในช่วงวัยรุ่นและความเสี่ยงมะเร็งเมื่ออายุมากขึ้น

อนึ่ง โรคมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมีตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ราวปีละ 1.4 ล้านราย และเชื่อกันว่าการบริโภคเนื้อแดงผ่านกระบวนการและการสะสมไขมันหน้าท้องมีความเชื่อมโยงกับมะเร็งดังกล่าว