ปลาเหล็กสู้โลหิตจาง

ปลาเหล็กสู้โลหิตจาง

บีบีซี – นักวิทยาศาสตร์แคนาดาใช้ปลาเหล็กเสริมธาตุเหล็กระหว่างประกอบอาหารสำหรับแก้ปัญหาพร่องธาตุเหล็กในแถบชนบทของกัมพูชา

ผลงานปลาเหล็กแก้ปัญหาพร่องธาตุเหล็กของ ดร.คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส์ ได้รับแรงบันดาลใจจากงานวิจัยซึ่งชี้ว่า การปรุงอาหารในภาชนะเหล็กช่วยเพิ่มปริมาณธาตุเหล็กในอาหาร จึงนำมาสู่แนวคิดหล่อชิ้นเหล็กเป็นรูปปลาสำหรับให้ชาวบ้านในเขตชนบทของกัมพูชาใส่ลงในหม้อระหว่างการปรุงอาหาร โดยเขาชี้ว่า การใช้ปลาเหล็กอย่างถูกวิธีจะสามารถตอบสนองความต้องการธาตุเหล็กได้ราว 3 ใน 4 สำหรับผู้ใหญ่ ขณะที่ให้ปริมาณธาตุเหล็กเกินพอสำหรับเด็ก

จากการทดสอบในชาวบ้านหลายร้อยคนพบว่า กว่าครึ่งของชาวบ้านที่ใช้ปลาเหล็กไม่มีปัญหาโลหิตจางอีกเลยหลัง 12 เดือน โดยผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าวิธีนี้ได้ผลดีกว่ามากเมื่อเทียบกับการสั่งจ่ายธาตุเหล็ก เพราะปลาถือเป็นสัญลักษณ์นำโชคในกัมพูชา อีกทั้งปลาเหล็กก็มีสนนราคาที่จับต้องได้ จึงทำให้เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านมากกว่า

ปัจจุบันปลาเหล็กมีใช้กันแล้วราว 2,500 ครัวเรือน ขณะที่ผู้ผลิตก็ได้กระจายปลาเหล็กร่วม 9,000 ชิ้นไปยังโรงพยาบาลและองค์กรนอกภาครัฐหลายแห่งในกัมพูชาแล้ว