ซึมเศร้าพาหัวใจล้มเหลวทรุดหนัก

ซึมเศร้าพาหัวใจล้มเหลวทรุดหนัก

บีบีซี – ผลการศึกษาใหม่เรียกร้องตรวจคัดกรองและรักษาโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ชี้เป็นตัวการทำให้เสี่ยงต่อโรคทรุดหนัก

ผลการศึกษาขนาดเล็กรายงานในที่ประชุม European Society of Cardiology ชี้ว่า ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางหรือรุนแรงมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อการเสียชีวิตภายใน 1 ปี โดยตั้งข้อสังเกตว่าโรคซึมเศร้าอาจทำให้ผู้ป่วยไม่ใส่ใจรับประทานยา หรือไม่เข้ารับการรักษาโดยเร็ว และเรียกร้องให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะประเมินความเชื่อมโยงได้แน่ชัด

ด้านมูลนิธิโรคหัวใจแห่งอังกฤษให้ความเห็นว่า โรคซึมเศร้านั้นเป็นที่ทราบกันดีในฐานะปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และมักพบในผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ของโรคหัวใจที่รุนแรง ดังนั้น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจจึงควรได้รับการรักษาทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กัน และผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลเกี่ยวกับทางเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับตนเอง