โรงพยาบาลสหรัฐฯ ลดแจกนมผงทารก

โรงพยาบาลสหรัฐฯ ลดแจกนมผงทารก

รอยเตอร์สเฮลธ์ – โรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาเริ่มลดการแจกนมผงทารกฟรี อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

นักวิจัยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า การที่โรงพยาบาลแจกนมผงทารกแก่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นเป็นการส่งสัญญาณว่านมผงทารกมีประโยชน์เทียบเท่ากับนมแม่ เพื่อป้องกันการส่งสัญญาณดังกล่าว โรงพยาบาลหลายแห่งทยอยยกเลิกการแจงถุงของขวัญซึ่งภายในเป็นตัวอย่างนมผงทารกและคูปองส่วนลด ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีโรงพยาบาลที่ยังคงแจกนมผงเพียง 1 ใน 3 ของทั่วประเทศ หรือลดลงกว่าร้อยละ 73

การสำรวจใช้ข้อมูลจากโรงพยาบาลและคลินิกทำคลอดทุกแห่งในสหรัฐอเมริกา และเก็บข้อมูลทุก 2 ปีเพื่อตรวจสอบการแจกตัวอย่างนมผงให้แก่แม่ โดยพบว่าโรงพยาบาลหลายแห่งต่างก็มีอัตราการแจกลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีอัตราการทำคลอดที่สูง ซึ่งจากการติดตามครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2556 พบว่า อัตราการแจกนมผงในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีอัตราการทำคลอดอย่างน้อย 5,000 ราย ลดลงเหลือไม่ถึงร้อยละ 12

ด้านนักวิจัยให้ความเห็นว่า การแจกนมผงทารกอาจเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงถอยออกจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความพยายามที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และระยะเวลาการเลี้ยงด้วยนมแม่ ตามที่พบจากการสำรวจว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวลดลงเหลือเพียงร้อยละ 60 ที่สัปดาห์ที่ 2 หลังคลอด

Kiralık bahis sitesi