เยอรมนีแซงญี่ปุ่นอัตราการเกิดต่ำสุด

เยอรมนีแซงญี่ปุ่นอัตราการเกิดต่ำสุด

บีบีซี – ตัวเลขอัตราการเกิดของเยอรมนีทำสถิติต่ำสุดของโลก หวั่นก่อปัญหาขาดแคลนแรงงานและสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ

อัตราการเกิดที่ต่ำแซงหน้าญี่ปุ่นทำให้เยอรมนีกลายเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำสุดทั้งในยุโรปและทั่วโลก โดยจากการสำรวจล่าสุดชี้ว่า ตัวเลขเด็กเกิดใหม่ของเยอรมนีอยู่ที่ราว 8.2 คนต่อประชากร 1,000 คน ขณะที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ 8.4 คนต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวคาดการณ์ว่าอาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานของเยอรมนีจากปัญหาการหดตัวของประชากรวัยทำงานซึ่งอาจลดลงจากร้อยละ 61 เหลือร้อยละ 54 ภายในปี พ.ศ. 2573

ด้านผู้สันทัดกรณีชี้ว่า ปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำแม้ทางการได้เพิ่มความช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลายประการ รวมถึงปัญหาค่าแรงพุ่งสูง และจะบั่นทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจของเยอรมนีในระยะยาว โดยมีข้อเสนอให้รัฐบาลเปิดรับผู้อพยพในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน รวมถึงเปิดทางให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น