จีนอนุมัติเบิกประกันโรงพยาบาลเอกชน

จีนอนุมัติเบิกประกันโรงพยาบาลเอกชน

รอยเตอร์ส – ทางการจีนจะอนุมัติผู้ป่วยเบิกประกันสุขภาพสำหรับการเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลเอกชน

แถลงการณ์โดยคณะรัฐมนตรีของจีนระบุว่า ทางการจะขยายขอบเขตการเบิกจ่ายประกันสุขภาพให้ครอบคลุมถึงโรงพยาบาลเอกชน เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการด้านบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยมองกันว่ามาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปฏิรูปบริการสาธารณสุขที่ยังคงล่าช้าและไม่ทั่วถึง

ทางการจีนยังมีแผนยกเครื่องบริการสาธารณสุขด้วยการเสนอสิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับโรงพยาบาลเอกชน และลดกระบวนการอนุมัติสำหรับตั้งโรงพยาบาลหรือคลินิก นอกจากนี้ยังตั้งเป้าที่จะอนุมัติให้บุคลากรด้านการแพทย์ได้รับบริการด้านการรักษาอย่างเท่าเทียมทั้งบุคลากรในส่วนเอกชนหรือของรัฐ และยกเลิกข้อบังคับด้านจำนวนเตียงต่อโรงพยาบาล

จีนประกาศแผนปฏิรูประยะ 5 ปีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในการเพิ่มจำนวนแพทย์เป็น 2 เท่าภายในปี พ.ศ. 2563 ปรับปรุงสถานพยาบาลของรัฐ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์เพื่อที่จะแก้ปัญหาระบบบริการสุขภาพซึ่งการบริการเป็นไปอย่างล่าช้า และด้อยคุณภาพโดยเฉพาะในเขตชนบท