วัฒนธรรมอาจกำหนดอาการวัยทอง

วัฒนธรรมอาจกำหนดอาการวัยทอง

รอยเตอร์สเฮลธ์ – ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมอาจเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่ออาการจากความแปรปรวนทางฮอร์โมนในช่วงวัยทอง

ผลการสำรวจทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะหมดประจำเดือนในชายและหญิงราว 8,200 คนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปชี้ว่า ระดับความรุนแรงของอาการรวมถึงช่องคลอดแห้ง ร้อนวูบวาบ และน้ำหนักขึ้นมีความรุนแรงน้อยกว่าในประเทศที่สังคมให้ความเคารพนับถือหญิงมีอายุในฐานะผู้มากประสบการณ์ ต่างจากสังคมที่มองภาวะหมดประจำเดือนเป็นอาการจากความชราซึ่งเห็นผลกระทบชัดเจนกว่า

จากการสำรวจเป็นที่น่าสนใจว่า กลุ่มตัวอย่างในอิตาลีรายงานผลกระทบจากภาวะหมดประจำเดือนน้อยที่สุดเทียบกับสหรัฐอเมริกาและเพื่อนบ้านในยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษ ฝรั่งเศส และแคนาดา ซึ่งรายงานว่ามีปัญหามากที่สุด และผู้ชายมองว่าปัญหาอารมณ์แปรปรวนและช่องคลอดแห้งเป็นปัญหาหลัก ขณะที่ผู้หญิงไปเป็นทุกข์กับปัญหานอนไม่หลับและน้ำหนักขึ้น