อนามัยโลกยืนยันลินเดนตัวการก่อมะเร็ง

อนามัยโลกยืนยันลินเดนตัวการก่อมะเร็ง

บีบีซี – ผลการศึกษาทบทวนโดยองค์การอนามัยโลกระบุ ลินเดนเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง non-Hodgkin's lymphoma

ข้อมูลการศึกษาโดยองค์การอนามัยโลกระบุ ลินเดนซึ่งใช้เป็นยาฆ่าแมลงในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง non-Hodgkin's lymphoma และปัจจุบันแม้มีการห้ามใช้เป็นยาฆ่าแมลงในสหรัฐอเมริกาและยุโรป แต่ยังคงพบเป็นส่วนผสมของยารักษาเหาและหิดในบางประเทศ รวมถึงจีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

ด้านคณะผู้วิจัยเผยว่า ข้อสรุปดังกล่าวได้จากการทบทวนการศึกษาในเกษตรกร ซึ่งพบว่าลินเดนเป็นสาเหตุให้ความเสี่ยงมะเร็งสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 และความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นตามขนาดที่ได้รับ และการใช้ลินเดนในภาคการเกษตรลดลงมากตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่ 70 แต่ยังคงพบการได้รับสารเคมีดังกล่าวจากอาหารปนเปื้อน รวมถึงการรักษาเหาและหิด และปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจากการสัมผัสลินเดน

อีกด้านหนึ่งผลการศึกษาชี้ด้วยว่า ดีดีทีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งในคน และแม้มีการประกาศห้ามใช้ดีดีทีมาแล้วกว่า 40 ปี แต่ก็ยังคงพบการได้รับดีดีทีจากอาหาร เนื่องจากดีดีทีสามารถตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสัตว์ในระยะยาว