เดินเล่นในสวยคลายเครียดชีวิตเมือง

เดินเล่นในสวนคลายเครียดชีวิตเมือง

บิสสิเนสอินไซเดอร์ – การเดินเล่นท่ามกลางหมู่ไม้ในสวนสาธารณะให้ผลดีช่วยคลายความเครียดจากชีวิตในเมืองใหญ่

ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายงานในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ชี้ การมีพื้นที่สีเขียวหรือสภาพแวดล้อมธรรมชาติในเมืองอาจมีประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพจิตของประชากร โดยพบกลุ่มตัวอย่างมีความคิดด้านลบต่อตนเองต่ำลงหลังจากที่ได้เดินเล่นในสวนสาธารณะ

นักวิจัยทดสอบระดับความคิดด้านลบของกลุ่มตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้เดินเล่นในสวนสาธารณะเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และกลุ่มที่ออกไปเดินเล่นในเมือง ซึ่งพบว่าการเดินเล่นในสวนสาธารณะช่วยลดความคิดด้านลบได้อย่างดีต่างจากการเดินเล่นในเมืองซึ่งไม่พบประโยชน์ด้านความเครียดเลย และจากการสแกนสมองพบว่า การเดินในสวนสาธารณะช่วยลดการทำงานของสมองส่วน subgenual prefrontal cortex ซึ่งมีบทบาทด้านความผิดปกติของอารมณ์

ด้านนักจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยความสะดวกสบาย ในอีกทางหนึ่งกลับเป็นสาเหตุของการป่วยทางจิตโดยเฉพาะโรควิตกกังวลและซึมเศร้า และแม้จะยังไม่มีใครทราบกลไกที่แน่ชัด แต่ก็มีหลายการศึกษาชี้ตรงกันว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาตินั้นส่งผลดีต่อภาวะอารมณ์