ศาลฎีกาอินเดียจี้รัฐทบทวนนโยบายราคายา

ศาลฎีกาอินเดียจี้รัฐทบทวนนโยบายราคายา

บีบีซี – ศาลฎีกาอินเดียมีมติให้รัฐบาลกลางอินเดียทบทวนนโยบายกำหนดราคายาหลัก หลังกลุ่มเอ็นจีโอวิจารณ์กำหนดราคาสูงเกินไป

ศาลฎีกาอินเดียชี้ว่า หลักเกณฑ์การกำหนดราคายาจำเป็นแบบตายตัวของรัฐบาลนั้นไม่สมเหตุสมผลและไม่เป็นธรรม ตามที่เครือข่ายปฏิบัติงานเวชภัณฑ์แห่งอินเดีย (ไอดาน) ชี้ว่ากำหนดราคายาไว้สูงเกินไปจนประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงยาได้ อีกทั้งบัญชียาหลักของอินเดียก็ยังไม่ครอบคลุมยาอีกหลายตัวที่จำเป็นต่อการรักษาชีวิตผู้ป่วย โดยศาลยังมีคำสั่งให้ไอดานเสนอแผนกำหนดราคายาใหม่อย่างรัดกุมภายใน 6 สัปดาห์ เพื่อให้รัฐบาลนำไปพิจารณาและปรับปรุงภายใน 6 เดือน

ประเด็นราคายาถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของอินเดีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีรายได้วันละไม่ถึง 65 บาท และขาดประกันสุขภาพ ที่ผ่านมาทางการอินเดียก็พยายามเพิ่มการเข้าถึงยาทั้งหมดในประเทศ รวมถึงมาตรการลดราคายาซึ่งทำให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยาพากันออกมาต่อต้านโดยอ้างว่าราคายาในอินเดียนั้นอยู่ในระดับต่ำที่สุดของโลกแล้ว