วาติกันเปิดทาง ร.พ.เด็กใช้ลานจอดเฮลิคอปเตอร์โป๊ป

วาติกันเปิดทาง ร..เด็กใช้ลานจอดเฮลิคอปเตอร์โป๊ป

เอพี – สำนักวาติกันอนุญาตให้โรงพยาบาลเด็กในกรุงโรมสามารถใช้ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส สำหรับการขนย้ายผู้ป่วยและอวัยวะในกรณีฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแบมบิน เกซู ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเด็กที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป และตั้งอยู่ใกล้กับสำนักวาติกันเปิดเผยว่า การได้รับอนุมัติใช้ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะช่วยลดระยะเวลาการขนส่งได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตเด็กจำนวนมาก และความสำเร็จในการทำข้อตกลงกับสำนักวาติกันครั้งนี้เป็นผลจากการผลักดันโดยหัวหน้ากององครักษ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเองก็ทรงยินดีอย่างยิ่ง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสแทบไม่เคยใช้ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ในบริเวณสวนของสำนักวาติกันเลย เนื่องจากไม่ประสงค์จะเดินทางไปพักผ่อนยังที่ประทับฤดูร้อน โดยทรงเลือกที่จะพักผ่อนยังโรงแรมซึ่งสำนักวาติกันใช้เป็นที่พักรับรองสำหรับพระคาร์ดินัลและนักบวชซึ่งเดินทางมาติดต่อกับศาสนจักรแทน

erotik film , erotik film izle