เลิกบุหรี่อาจทุเลาอาการวัยทอง

เลิกบุหรี่อาจทุเลาอาการวัยทอง

รอยเตอร์สเฮลธ์ – ผลการศึกษาขนาดเล็กชี้ การเลิกสูบบุหรี่อาจช่วยบรรเทาอาการร้อนวูบวาบในหญิงวัยทอง

ผลการศึกษาโดยนักวิจัยสหรัฐอเมริการะบุว่า ผู้หญิงที่ไม่ได้สูบบุหรี่มาอย่างน้อย 5 ปี ก่อนหมดประจำเดือนมีความเสี่ยงต่ออาการร้อนวูบวาบที่รุนแรงหรือเกิดขึ้นบ่อยต่ำกว่าผู้หญิงที่ยังคงสูบบุหรี่ และพบด้วยว่าผู้หญิงที่เคยสูบบุหรี่ยังคงมีแนวโน้มของอาการวัยทองสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย

ด้านนักวิจัยเผยว่า แม้การศึกษานี้ยังไม่อาจชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหรือทำให้อาการร้อนวูบวาบรุนแรงขึ้น แต่ข้อมูลการศึกษาก็สอดคล้องกับหลายการศึกษาก่อนหน้านี้ และตั้งข้อสงสัยว่า การสูบบุหรี่อาจส่งผลกระทบต่อฮอร์โมน สารสื่อประสาท และกลไกอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาการร้อนวูบวาบ

นักวิจัยยังได้สนับสนุนให้ผู้หญิงเลิกสูบบุหรี่ โดยชี้ว่าการเลิกสูบบุหรี่นั้นยิ่งเร็วยิ่งดี และยังไม่สายแม้อายุถึงวัยกลางคน นอกจากนี้การเลิกสูบบุหรี่ก็อาจลดความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอื่นซึ่งอาจร้ายแรงยิ่งกว่าอาการร้อนวูบวาบ โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง