หัดดนตรีช่วยเด็กพัฒนาทักษะ

หัดดนตรีช่วยเด็กพัฒนาทักษะ

เฮลธ์เดย์นิวส์ – การฝึกหัดเล่นดนตรีอาจช่วยวัยรุ่นพัฒนาทักษะการฟังและทักษะภาษา

นักวิจัยสหรัฐอเมริกากล่าวว่า แม้วิชาดนตรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับทักษะวิชาชีพส่วนใหญ่โดยตรง แต่การหัดเรียนวิชาดนตรีก็ส่งผลดีต่อการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองต่อการตอบสนองต่อเสียง และช่วยให้เด็กที่เรียนดนตรีสัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมง มีทักษะทางภาษาดีขึ้นเมื่อเทียบกับเด็กอีกกลุ่มที่ได้รับการฝึกกำลังพลสำรองซึ่งเน้นความแข็งแกร่งของร่างกาย

ด้านนักวิจัยให้ความเห็นว่า ข้อมูลจากการศึกษาเป็นหลักฐานที่สนับสนุนว่า สมองของวัยรุ่นยังคงพร้อมสำหรับการฝึกฝน ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นความสำคัญของกิจกรรมเสริมทักษะต่อการพัฒนาสมองและทักษะในช่วงที่เด็กเข้าสู่วัยรุ่น