ร้องยูเอ็นรับผิดชอบวิกฤติอหิวาต์เฮติ

ร้องยูเอ็นรับผิดชอบวิกฤติอหิวาต์เฮติ

เอพี – กลุ่มองค์กรบรรเทาทุกข์เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) คืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของอหิวาตกโรคในเฮติ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา อหิวาตกโรคคร่าชีวิตชาวเฮติไปแล้วราว 9,000 คน ขณะที่มีผู้ติดเชื้ออีกกว่าหลายแสนคน โดยมีหลักฐานมัดแน่นว่าเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพจากเนปาลมีส่วนในเหตุทิ้งสิ่งปฏิกูลจากคนลงในแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของประเทศ ทำให้องค์กรนิรโทษกรรมสากลเรียกร้องให้ยูเอ็นอย่าวางทีท่าเมินเฉย และเร่งสืบสวนผลกระทบจากการระบาดและกำหนดแผนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูญเสียหรือติดเชื้อ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ยูเอ็นไม่เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับการฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยแก่ชาวเฮติ โดยยืนกรานแต่เพียงว่าได้ทุ่มเทกำจัดอหิวาตกโรคร่วมกับรัฐบาลเฮติอย่างแข็งขัน อย่างไรก็ดี แม้นายบัน คี มุน เลขาธิการยูเอ็นประกาศตั้งกองทุนสำหรับแก้ไขปัญหาอหิวาตกโรคในเฮติ แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเพียงพอจากนานาชาติ โดยมีรายงานด้วยว่า ศาลสหรัฐอเมริกาพิพากษาว่ายูเอ็นได้รับความคุ้มครองตามกฎบัตรสหประชาชาติต่อการฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย และยูเอ็นยังไม่ได้สละสิทธิ์ความคุ้มครองดังกล่าว