ผลลัพท์ต่อทารกจากมารดาตรวจพบมะเร็งระหว่างตั้งครรภ์

ผลลัพธ์ต่อทารกจากมารดาตรวจพบมะเร็งระหว่างตั้งครรภ์

N Engl J Med 2015;373:1824-1834.

บทความเรื่อง Pediatric Outcome after Maternal Cancer Diagnosed during Pregnancy รายงานว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลผลลัพธ์ระยะยาวของเด็กซึ่งมารดาตรวจพบมะเร็งระหว่างตั้งครรภ์ทั้งที่ได้รับการรักษาและไม่ได้รับการรักษา

งานวิจัยแบบ multicenter case-control study นี้ได้เปรียบเทียบเด็กซึ่งแม่ตรวจพบมะเร็งระหว่างตั้งครรภ์กับเด็กกลุ่มที่แม่ไม่พบมะเร็ง ข้อมูลสุขภาพแรกเกิดและสุขภาพทั่วไปรวบรวมด้วยแบบสอบถามและประวัติการรักษา และตรวจสุขภาพเด็กทั้งหมด (ตรวจร่างกายทางระบบประสาทและตรวจตาม Bayley Scales of Infant Development) ที่ 18 เดือน, 36 เดือน หรือทั้งสองช่วงเวลา และตรวจหัวใจที่ 36 เดือน

เด็กในกลุ่มที่แม่เป็นมะเร็ง (เป็นมะเร็งระหว่างตั้งครรภ์) มีจำนวน129 คน (อายุเฉลี่ย 22 เดือน พิสัย 12-42 เดือน) เช่นเดียวกับในกลุ่มควบคุม ระหว่างตั้งครรภ์พบว่าเด็ก 96 คน (74.4%) เคยได้รับเคมีบำบัด (เคมีบำบัดอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่น), เด็ก 11 คน (8.5%) ได้รับรังสีบำบัด (รังสีบำบัดอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่น), 13 คน (10.1%) ได้รับการผ่าตัดอย่างเดียว, 2 คน (1.6%) ได้รับยาอื่น และ 14 คน (10.9%) ไม่ได้รับการรักษา น้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 10th percentile ในเด็ก 28 คนจาก 127 คน (22.0%) ในกลุ่มที่แม่เป็นมะเร็งระหว่างตั้งครรภ์ และใน 19 คนจาก 125 คน (15.2%) ในกลุ่มควบคุม (p = 0.16) โดยไม่พบความต่างที่มีนัยสำคัญด้านพัฒนาการทางสติปัญญาจากคะแนน Bayley score (p = 0.08) หรือจากการวิเคราะห์กลุ่มย่อย ขณะที่อายุครรภ์สัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้านสติปัญญาในทั้ง 2 กลุ่ม และการตรวจหัวใจในเด็ก 47 คนที่อายุ 36 เดือน พบว่าการทำงานของหัวใจเป็นปกติ

การที่แม่เป็นมะเร็งระหว่างตั้งครรภ์โดยที่ได้รับการรักษาหรือไม่ได้รับการรักษาไม่มีผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา หัวใจ หรือพัฒนาการทั่วไปในวัยเด็กเล็ก ขณะที่การคลอดก่อนกำหนดสัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้านสติปัญญาที่ต่ำกว่าโดยไม่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็ง

 

<div style="display:none;"><a title="kartal escort" href="http://qeyik.net">kartal escort</a> <a title="ümraniye escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/umraniye-escort/">ümraniye escort</a> <a title="şerifali escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/umraniye-escort/serifali-escort/">şerifali escort</a> <a title="maltepe escort" href="http://qeyik.net/kategori/maltepe-escort/">maltepe escort</a> <a title="tuzla escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/tuzla-escort/">tuzla escort</a> <a title="pendik escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="kurtköy escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/kurtkoy-escort/">kurtköy escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="sex hikaye" href="http://qeyik.net/kategori/sex-hikaye/">sex hikaye</a> <a title="kartal escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com">kartal escort</a> <a title="maltepe escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com/escort-semtleri/maltepe-escort/">maltepe escort</a> <a title="gebze escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com/escort-semtleri/gebze-escort/">gebze escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com/escort-semtleri/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="escort bayan" href="http://www.turkescortbayan.com">escort bayan</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/anadolu-yakasi-escort/">anadolu yakası escort</a> <a title="ataşehir escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/atasehir-escort-bayan/">ataşehir escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/kadikoy-escort/">kadıköy escort</a> <a title="bostancı escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/anadolu-yakasi-escort/bostanci-escort-bayan/">bostancı escort</a> <a title="çekmeköy escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/cekmekoy-escort/">çekmeköy escort</a> <a title="ereğli escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/eregli-escort/">ereğli escort</a> <a title="bismil escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/bismil-escort/">bismil escort</a> <a title="ankara escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/ankara-escort/">ankara escort</a> <a title="alaplı escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/alapli-escort/">alaplı escort</a> <a title="musabeyli escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/musabeyli-escort/">muasabeyli escort</a> <a title="buca escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/buca-escort/">buca escort</a> <a title="dikmen escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/dikmen-escort/">dikmen escort</a> <a title="etimesgut escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/etimesgut-escort/">etimesgut escort</a> <a title="bodrum escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/bodrum-escort/">bodrum escort</a> <a title="bosna escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/bosna-escort/">bosna escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="ataköy escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/avrupa-yakasi-escort/atakoy-escort-bayan/">ataköy escort</a> <a title="beylikdüzü escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/avrupa-yakasi-escort/beylikduzu-escort/">beylikdüzü escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="https://trescortbayanlar.com">anadolu yakası escort</a> <a title="bostancı escort" href="https://trescortbayanlar.com/bostanci-escort/">bostancı escort</a> <a title="kadıköy escort" href="https://trescortbayanlar.com/kadikoy-escort/">kadıköy escort</a> <a title="ataşehir escort" href="https://trescortbayanlar.com/atasehir-escort/">ataşehir escort</a> <a title="kartal escort" href="https://trescortbayanlar.com/kartal-escort/">kartal escort</a> <a title="maltepe escort" href="https://trescortbayanlar.com/maltepe-escort/">maltepe escort</a> <a title="ümraniye escort" href="https://trescortbayanlar.com/umraniye-escort/">ümraniye escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.kadikoyetstur.com">kadıköy escort</a> <a title="göztepe escort" href="http://www.kadikoyetstur.com/kategori/goztepe-escort/">göztepe escort</a> <a title="erenköy escort" href="http://www.kadikoyetstur.com/kategori/erenkoy-escort/">erenköy escort</a> <a title="maltepe escort" href="http://www.mozaka.com">maltepe escort</a> <a title="kurtköy escort" href="http://www.mozaka.com/semt/kurtkoy-escort/">kurtköy escort</a> <a title="kartal escort" href="http://www.mozaka.com/semt/kartal-escort/">kartal escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.mozaka.com/semt/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="ataşehir escort" href="http://www.mozaka.com/semt/atasehir-escort/">ataşehir escort</a> <a title="çekmeköy escort" href="http://www.mozaka.com/semt/cekmekoy-escort/">çekmeköy escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net">pendik escort</a> <a title="gebze escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/gebze-escort/">gebze escort</a> <a title="gülsuyu escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/maltepe-escort/gulsuyu-escort/">gülsuyu escort</a> <a title="batı escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/pendik-escort/bati-escort/">batı escort</a> <a title="velibaba escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/pendik-escort/velibaba-escort/">velibaba escort</a> <a title="kaynarca escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/pendik-escort/kaynarca-escort/">kaynarca escort</a> <a title="bostancı escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/escort-bostanci/">bostancı escort</a> <a title="beykoz escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/beykoz-escort/">beykoz escort</a> <a href="http://www.escortborsasi.com" title="kartal escort">kartal escort</a> <a href="http://www.escortsecret.com" title="bostancı escort">bostancı escort</a> <a href="http://www.escortlabel.com" title="kartal escort">kartal escort</a> <a href="http://www.umraniyeescortbayan.net" title="ümraniye escort">ümraniye escort</a> <a href="http://www.laxescort.com" title="izmir escort">izmir escort</a> <a href="http://www.istanbulescorttu.com" title="anadolu yakası escort">anadolu yakası escort</a> <a href="http://www.escortbaran.com" title="anadolu yakası escort">anadolu yakası escort</a> <a href="http://www.escortbaran.com" title="ümraniye escort">ümraniye escort</a> <a href="http://www.istanbulescorttu.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/cekmekoy-escort/" title="çekmeköy escort">çekmeköy escort</a> <a href="http://www.kurtkoyescortbayan.com" title="kurtköy escort">kurtköy escort</a> <a href="http://www.tpolice.com" title="ankara escort">ankara escort</a> <a href="http://www.laxescort.com" title="izmir escort">izmir escort</a> <a href="http://www.ozelescortlar.net/kategori/bayan-escort-anadolu-yakasi/" title="anadolu yakası escort">anadolu yakası escort</a> <a href="http://www.gercek100.com" title="samsun escort">samsun escort</a> <a href="http://www.bostanciorospu.com" title="bostancı escort">bostancı escort</a> <a href="http://www.maltepeeskortkiz.com" title="maltepe escort">maltepe escort</a> <a href="https://www.atasehirescortlari.com" title="ataşehir escort">ataşehir escort</a> <a href="https://www.atasehirescortlari.com" title="ümraniye escort">ümraniye escort</a> <a href="http://www.atasehireskortlar.com" title="ataşehir escort">ataşehir escort</a> <a title="erenköy escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/erenkoy-escort/">erenköy escort</a> <a title="gebze escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/gebze-escort/">gebze escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.kadikoyeskortkiz.com">kadıköy escort</a> <a title="göztepe escort" href="http://www.kadikoyeskortkiz.com/ilce/goztepe-escort/">göztepe escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.pendikeskortkiz.com">pendik escort</a> <a title="kurtköy escort" href="http://www.pendikeskortkiz.com/escortsemti/kurtkoy-escort/">kurtköy escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.kadikoyeskortkiz.com/ilce/uskudar-escort/">kurtköy escort</a> <a title="istanbul escort" href="http://www.escortredzone.com">istanbul escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/">anadolu yakası escort</a> <a title="tuzla escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/tuzla-escort/">tuzla escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/kadikoy-escort/">kadıköy escort</a> <a title="erenköy escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/erenkoy-escort/">erenköy escort</a> <a title="bostancı escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/bostanci-escort/">bostancı escort</a> <a title="avrupa yakası escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/">avrupa yakası escort</a> <a title="avcılar escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/avcilar-escort/">avcılar escort</a> <a title="beylikdüzü escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/beylikduzu-escort/">beylikdüzü escort</a> <a title="halkalı escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/halkali-escort/">halkalı escort</a> <a title="floryua escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/florya-escort/">florya escort</a> <a title="eve gelen escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/escort-bayan/eve-gelen-escort/">eve gelen escort</a> <a title="masaj yapan escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/masaj-yapan-escort/">masaj yapan escort</a> <a href="http://www.sexhikayesi.info" title="sex hikaye">sex hikaye</a> <a href="http://www.yenisexhikaye.com" title="yeni seks hikaye">yeni seks hikaye</a> <a href="http://www.renklihikayeler.com" title="gerçek sex hikaye">gerçek sex hikaye</a> <a href="https://gerceksexhikaye.com" title="seks hikaye">seks hikaye</a> <a href="https://sexhikaye.live" title="seks hikayeleri">seks hikayeleri</a> <a href="https://www.ateslisekshikayeleri.com" title="porno hikaye">porno hikaye</a> <a href="https://doedaporn.com" title="türk porno">türk porno</a> <a href="https://pornwatchandstroyread.com" title="porn watch">porn watch</a> <a href="https://pornozi.com" title="porno">porno</a> <a href="https://www.epornoworld.com" title="free porn">free porn</a> <a href="http://www.godzillox.com" title="porn videos">porn videos</a> <a href="http://www.realporn.info" title="real porn">real porn</a></div>