ทดสอบไตเทียมแบบสวมใส่

ทดสอบไตเทียมแบบสวมใส่

ซีเอ็นเอ็น – นักวิจัยสหรัฐอเมริกาทดสอบไตเทียมแบบสวมใส่หวังลดความไม่สะดวกและภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วย

            คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกากล่าวว่า การล้างไตตามกระบวนการเดิมยังคงมีข้อจำกัดด้านความสะดวกและภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา จึงเป็นที่มาของการพัฒนาไตเทียมแบบสวมใส่ซึ่งสามารถกรองของเสียในเลือดได้อย่างต่อเนื่องอันจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

            จากการทดสอบเบื้องต้นในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายซึ่งใส่ไตเทียมตลอด 24 ชั่วโมงพบว่า ไตเทียมสามารถกรองน้ำและเกลือออกจากเลือดได้ในอัตราเดียวกับไตปกติ ขณะที่ไม่พบปัญหาด้านความไม่สะดวกหรือผลข้างเคียง นอกจากนี้ผู้ป่วยยังสามารถใส่ไตเทียมระหว่างนอน อาบน้ำ หรือทำกิจกรรมตามปกติ รวมถึงสามารถรับประทานอาหารที่ก่อนหน้านี้ต้องงดมาก่อนทั้งไอศกรีมและน้ำผลไม้