ดึงพิมพ์ 3D สร้างกระดูกทดแทน

ดึงพิมพ์ 3D สร้างกระดูกทดแทน

ซีเอ็นเอ็น – บริษัทเอปิโบน (EpiBone) บุกเบิกเทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติมาใช้สร้างเนื้อเยื่อและกระดูกทดแทนสำหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู

            ตัวแทนบริษัทเอปิโบนเปิดเผยว่า การสร้างกระดูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติในห้องปฏิบัติการจากเซลล์ของผู้ป่วยจะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการต่อต้านอวัยวะ โดยบริษัทมีเป้าหมายจะทดสอบในคนภายในอีกไม่กี่ปีและนำเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดภายใน 8 ปีนับจากนี้

            กระบวนการผลิตกระดูกทดแทนเริ่มต้นจากการสแกนรูปร่างและขนาดของกระดูกที่ต้องการ จากนั้นจึงนำข้อมูลมาร่างแบบจำลอง 3 มิติเพื่อใช้เป็นเบ้าหล่อกระดูกชิ้นใหม่ ในขั้นต่อไปนักวิจัยจะสกัดสเต็มเซลล์จากเซลล์ไขมันของผู้ป่วยและนำมาเพาะในเบ้าหล่อโดยใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งแม้กระบวนการผลิตกระดูกทดแทนนี้จะยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด แต่บริษัทก็คาดหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์ทั้งในแง่การแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและผลลัพธ์การรักษาที่คงทนถาวร