โรคตับอักเสบซีโยงมะเร็งที่ศีรษะและคอ

โรคตับอักเสบซีโยงมะเร็งที่ศีรษะและคอ

ฟ็อกซ์นิวส์ – โรคตับอักเสบซีอาจเป็นสาเหตุให้ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งที่ศีรษะและคอเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า

            การศึกษาโดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาชี้ว่า การรักษาโรคตับอักเสบซีอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งที่ศีรษะและคอ หลังผลการศึกษาเปรียบเทียบกับผู้ที่ปลอดจากเชื้อตับอักเสบซีพบว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อตับอักเสบซีมีความเสี่ยงสูงขึ้น 2.4 เท่าสำหรับมะเร็งในช่องปาก, 2 เท่าสำหรับมะเร็งคอหอยส่วนบน และ 5 เท่าสำหรับมะเร็งกล่องเสียง อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัยนี้ยังไม่อาจระบุว่าไวรัสตับอักเสบซีเป็นสาเหตุของมะเร็งที่ศีรษะและคอโดยตรง

            ข้อมูลที่ผ่านมาชี้ว่าไวรัสตับอักเสบซีสัมพันธ์กับมะเร็งหลายชนิด รวมถึงมะเร็งตับและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin และการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบซีสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งที่สัมพันธ์กับโรคได้

Rottweiler   ,  Köpek eğitimi