ชูข้อดีชีวิตชิดธรรมชาติ

ชูข้อดีชีวิตชิดธรรมชาติ

ซีเอ็นเอ็น – การใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้อายุยืนและมีสุขภาพจิตดี

            ข้อมูลจากการศึกษาในผู้หญิงกว่า 108,000 รายที่เข้าร่วมในการศึกษา Nurse’s Health Study ชี้ว่า การอาศัยอยู่ในชุมชนที่แวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำกว่าราวร้อยละ 12 รวมถึงมีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำกว่าร้อยละ 41 สำหรับโรคไต, ร้อยละ 34 สำหรับโรคทางเดินหายใจ และร้อยละ 13 สำหรับโรคมะเร็ง เมื่อเทียบกับผู้หญิงในชุมชนที่ขาดแคลนพื้นที่สีเขียว

            อนึ่ง การศึกษาเสนอแนะว่าอาจมีปัจจัยหลายตัวที่นำไปสู่การลดลงของอัตราการเสียชีวิต ซึ่งรวมถึงสุขภาพจิตที่ดีขึ้น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน การออกกำลังกาย และระดับมลพิษที่ต่ำกว่า