ปลูกถ่ายอวัยวะผู้ป่วยเอชไอวี

ปลูกถ่ายอวัยวะผู้ป่วยเอชไอวี

บีบีซี – อังกฤษประสบความสำเร็จปลูกถ่ายอวัยวะระหว่างผู้บริจาคและผู้รับบริจาคซึ่งต่างก็ติดเชื้อเอชไอวี

            ล่าสุดมีการนำอวัยวะจากผู้บริจาคที่ติดเชื้อเอชไอวีมาปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยเอชไอวีแล้ว 4 ราย โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายอวัยวะของบริการสาธารณสุขแห่งชาติของอังกฤษ (NHS) เผยว่า วิธีนี้จะช่วยลดปัญหาขาดแคลนอวัยวะบริจาคซึ่งจะส่งผลดีต่อการต่อชีวิตผู้ป่วยรายอื่น และคาดหวังว่าจะมีผู้ป่วยเอชไอวีมาขึ้นทะเบียนบริจาคอวัยวะมากขึ้น

            ข้อบังคับปัจจุบันกำหนดว่าอวัยวะจากผู้บริจาคที่ติดเชื้อเอชไอวีจะสามารถนำไปปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น ซึ่งผู้บริจาคอวัยวะจะได้รับการตรวจการติดเชื้อรวมถึงเชื้อเอชไอวี ตับอักเสบบี และตับอักเสบซี โดยการบริจาคอวัยวะกรณีผู้บริจาคติดเชื้อเอชไอวีจะดำเนินไปอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เอชไอวีของผู้รับบริจาครุนแรงขึ้น ขณะที่ศัลยแพทย์ก็จะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่ผู้ป่วยอาจมีเชื้อเอชไอวีกำเริบ กับความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตระหว่างรออวัยวะบริจาค