ซึมเศร้าขวางฟื้นตัวจากมะเร็ง

ซึมเศร้าขวางฟื้นตัวจากมะเร็ง

เมดิคอลนิวส์ทูเดย์ – ผลการศึกษาจากผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในสหราชอาณาจักรชี้ ภาวะซึมเศร้าอาจเป็นสาเหตุขัดขวางการฟื้นตัวของผู้ป่วย พร้อมเรียกร้องแพทย์วินิจฉัยอย่างรอบด้าน

            การศึกษาในผู้ป่วยกว่า 1,000 คน ระบุว่าภาวะซึมเศร้าที่พบในผู้ป่วยสัมพันธ์กับการฟื้นตัวที่ช้าลงทั้งในกลุ่มที่ตรวจพบมะเร็งโดยเร็วหรือกลุ่มที่ตรวจพบช้ากว่า โดยพบว่าผู้ป่วยที่ตรวจพบภาวะซึมเศร้ามีผลลัพธ์ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญจากการประเมินที่ระยะ 2 ปีภายหลังการรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่พบอาการซึมเศร้า

            คณะผู้วิจัยได้เรียกร้องให้แพทย์สอบถามผู้ป่วยมะเร็งเกี่ยวกับโรค เรื่องที่วิตกกังวล ตลอดจนสุขภาพจิตของผู้ป่วยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวภายหลังการรักษามะเร็ง ตามที่ปัจจุบันมีตัวเลขประชากรที่เป็นมะเร็งหรือผ่านการรักษามะเร็งราว 17 ล้านคนทั่วโลก และคาดว่าจะสูงขึ้นอีก 3 เท่า ภายในปี พ.ศ. 2593

sikiş seyret , porno sikiş