เปิดโปงโรงพยาบาลอินเดียทำผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

เปิดโปงโรงพยาบาลอินเดียทำผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

เจ้าหน้าที่อินเดียเผย มีผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีจากการให้เลือดกว่า 2,234 คน ตลอดระยะเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลดังกล่าวเป็นสถิติขององค์การควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติของอินเดีย (นาโค) สถิติผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีจากเลือดปนเปื้อนพบมากที่สุดในรัฐอุตตรประเทศที่ 361 คน  รองลงมาได้แก่ รัฐคุชราต (292 คน) และรัฐมหาราษฏระ (276 คน)  และกรุงนิวเดลีในอันดับที่ 4 ด้วยตัวเลข 264 คน อย่างไรก็ดี นักเคลื่อนไหวมองว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เปิดเผยจากทางการ ซึ่งเชื่อว่าตัวเลขจริงน่าจะสูงกว่านี้ราว 2-3 เท่า

กฎหมายอินเดียกำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งจะต้องตรวจคัดกรองผู้บริจาคเลือดและเลือดที่ได้รับบริจาคเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อเอชไอวี ตับอักเสบชนิดบีและซี มาลาเรีย และโรคติดเชื้ออื่น ๆ อย่างไรก็ดี การตรวจคัดกรองโรคยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านต้นทุนซึ่งแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายราว 1,200 รูปี และปัญหาขาดแคลนห้องปฏิบัติการ ดังที่พบว่าแม้ในเมืองใหญ่อย่างนครมุมไบก็มีโรงพยาบาลเอกชนเพียง 3 แห่งเท่านั้นที่มีห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อเอชไอวี ขณะที่โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่สุดยังคงไม่มีแม้แต่เทคโนโลยีสำหรับตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวี