คาดอนุมัติเซลล์บำบัดรักษามะเร็งในปีหน้า

คาดอนุมัติเซลล์บำบัดรักษามะเร็งในปีหน้า

เอกชนมั่นใจการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีเซลล์บำบัดจะผ่านการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาในปีหน้า

บริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ 2 แห่งในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยถึงความมั่นใจต่อการอนุมัติการรักษาด้วยเทคนิค chimeric antigen receptor T-cell (CAR-T) จากประสิทธิผลในการยกระดับ T-cells ของผู้ป่วยให้สามารถเสาะหาและทำลายเซลล์มะเร็ง เบื้องต้นเตรียมขออนุมัติสำหรับการรักษามะเร็งชนิด diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) และ acute lymphoblastic leukemia (ALL)

ข้อมูลจากการศึกษาเบื้องต้นสำหรับการรักษา DLBCL และ ALL ด้วยเคมีบำบัด ร่วมกับ CAR-T ต่างได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่กล่าวว่า แม้การรักษาช่วยให้มีผลตอบสนองที่ดีในผู้ป่วยที่ไม่เคยตอบสนองต่อการรักษาใดมาก่อน แต่ในขณะนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับจะคงอยู่ในระยะยาว หรือผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาอื่นอีกหรือไม่ จึงจำเป็นต้องรอการประเมินจากข้อมูลการศึกษาวิจัยที่มีกลุ่มประชากรจำนวนมากและติดตามผลในระยะยาว