ปากีสถานเสียงแตกห้ามโฆษณาถุงยางอนามัย

ปากีสถานเสียงแตกห้ามโฆษณาถุงยางอนามัย

คำสั่งห้ามโฆษณาถุงยางอนามัยทำให้เกิดกระแสวิจารณ์และแบ่งขั้วระหว่างกลุ่มเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมในปากีสถาน

สำนักงานควบคุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์แห่งปากีสถาน (เปมรา) ออกคำสั่งห้ามการโฆษณาถุงยางอนามัยบนสื่อโทรทัศน์และวิทยุ โดยอ้างว่าเพื่อควบคุมผลกระทบทางลบจากเนื้อหาของโฆษณาต่อแนวคิดของวัยรุ่นและเด็ก โดยประกาศจะใช้มาตรการทางกฎหมายกับสื่อที่ละเมิดคำสั่ง และแม้มาตรการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากกลุ่มมุสลิมอนุรักษ์นิยม แต่กลุ่มที่เห็นด้วยแย้งว่าการโฆษณาถุงยางอนามัยจะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการรณรงค์วางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมตัวเลขประชากรซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

            ความขัดแย้งในประเด็นประโยชน์และผลกระทบจากโฆษณาถุงยางอนามัยที่กำลังลุกลามจนนำไปสู่การแบ่งขั้วความคิดในปากีสถาน ทำให้เปมราต้องออกมาปรับท่าทีด้วยการผ่อนปรนให้สามารถโฆษณาได้ในช่วงเวลานอกเหนือจากช่วงรายการสำหรับเด็ก และตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องปรับภาษาและภาพให้สอดคล้องกับจารีตนิยม

            อนึ่ง เปมราเคยปะทะกับธุรกิจถุงยางอนามัยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อน ในกรณีห้ามโฆษณาถุงยางอนามัยโดยอ้างว่าผิดศีลธรรมและขัดต่อบรรทัดฐานทางศาสนา

görükle escort