ไวรัสซิกาตกค้างในสเปิร์มถึงครึ่งปี

ไวรัสซิกาตกค้างในสเปิร์มถึงครึ่งปี

มีรายงานพบไวรัสซิกาตกค้างในสเปิร์มชายชาวอิตาเลียนนับตั้งแต่ปรากฏอาการเมื่อ 6 เดือนก่อน ซึ่งนานกว่าระยะที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ถึง 2 เท่า 

แพทย์เปิดเผยว่า อาจเป็นไปได้ที่ไวรัสซิกาสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นในระบบสืบพันธ์ุของผู้ชาย ซึ่งข้อมูลนี้ทำให้คาดกันว่าระยะเสี่ยงที่ไวรัสสามารถระบาดผ่านการมีเพศสัมพันธ์อาจยาวนานกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ และควรที่จะมีการปรับปรุงแนวรายละเอียดทางเวชปฏิบัติซึ่งแนะนำให้ผู้ติดเชื้อใช้ถุงยางอนามัยหรืองดเว้นเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 6 เดือนนับตั้งแต่เริ่มมีอาการ รวมถึงคอยตรวจหาเชื้อในสเปิร์มอย่างต่อเนื่อง

องค์การอนามัยโลกประกาศให้ไวรัสซิกาเป็นปัญหาสาธารณสุขเร่งด่วนในระดับโลก โดยชี้ว่าปัจจุบันยังคงมีปัญหาสำคัญที่รอการศึกษาวิจัยอีกหลายข้อ โดยเฉพาะการระบาดของไวรัสในรายที่ยังคงพบเชื้อแม้ผ่านช่วงแสดงอาการมาแล้วกว่า 6 เดือน และระดับของการระบาดซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

            อนึ่ง ระยะเวลาที่นานที่สุดที่ยังคงพบไวรัสซิกาในร่างกายภายหลังปรากฏอาการมีตัวเลขอยู่ที่ 93 วัน โดยพบในผู้ป่วยชายชาวฝรั่งเศส อายุ 27 ปี