ประวัตินิ่วถุงน้ำดีเพิ่มเสี่ยงโรคหัวใจ

ประวัตินิ่วถุงน้ำดีเพิ่มเสี่ยงโรคหัวใจ

ผลการศึกษาวิจัยชี้ ประวัตินิ่วในถุงน้ำดีอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ผลการศึกษาในชาวอเมริกันรายงานว่า โรคนิ่วในถุงน้ำดีสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 23 อย่างไรก็ดี คณะผู้ศึกษาวิจัยออกตัวว่าข้อมูลดังกล่าวได้จากการศึกษาวิจัยเชิงสังเกต และจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าโรคนิ่วในถุงน้ำดีเป็นสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือดจริงหรือไม่

çağlayan escort

จากการศึกษายังพบความเชื่อมโยงของปัจจัยเสี่ยงของนิ่วในถุงน้ำดีและหัวใจขาดเลือดอันได้แก่ โรคอ้วน เบาหวาน รับประทานอาหารไขมันสูงและอาหารที่มีกากใยน้อย และเพศหญิง โดยแนะนำให้แพทย์ตรวจผู้ป่วยนิ่วในถุงน้ำดีอย่างใกล้ชิด โดยเจาะจงไปที่ปัจจัยเสี่ยงต่อนิ่วในถุงน้ำดีและโรคหัวใจ