พฤติกรรมเนือยนิ่งตัวการคร่าชีวิต

พฤติกรรมเนือยนิ่งตัวการคร่าชีวิต

            สมาคมหัวใจอเมริกัน (American Heart Association) เตือนผลกระทบพฤติกรรมเนือยนิ่ง ชี้อาจเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและเบาหวานแม้ในผู้ที่ออกกำลังกาย

            สมาคมหัวใจอเมริกันชี้ด้วยว่า เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลระบุระยะเวลาที่แน่ชัดของพฤติกรรมเนือยนิ่ง ทั้งยังไม่มีหลักฐานชัดเจนถึงระดับการออกกำลังกายและความถี่ในการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคานผลกระทบจากพฤติกรรมเนือยนิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำให้พยายามลดระยะเวลาการนั่งหรือนอนอยู่กับที่ให้สั้นลง และเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น

            ข้อมูลการศึกษาวิจัยแนะนำให้ออกกำลังกายปานกลาง เช่น การเดินเร็วอย่างน้อยวันละ 30 นาที พร้อมแนะนำให้คนที่ต้องทำงานติดโต๊ะพยายามลุกเปลี่ยนอิริยาบถทุก ๆ ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้นั่งนานเกินไปจนอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจและระบบหลอดเลือด

            อนึ่ง การศึกษาวิจัยได้นิยามพฤติกรรมเนือยนิ่งประกอบด้วย การนั่ง เอนหลัง หรือนอนเล่น  รวมถึงการนั่งอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ หรือทำงานกับคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้การทำงานบ้านเล็กน้อย หรือเดินทอดน่อง ยังไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายปานกลาง