ภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งเริ่มที่ลำไส้

ภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งเริ่มที่ลำไส้

การจะห่างไกลจากโรคได้ ร่างกายต้องมีภูมิคุ้มกันแข็งแรง หน้าต่างที่เปิดรับอาหารและเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ หลังทารกเกิดได้แก่ ทางเดินอาหาร มีพื้น ที่ผิวประมาณ 250-300 ตารางเมตร นับเป็นพื้นที่กว้างขวางมาก หากไม่มีภูมิคุ้มกันจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพ้อาหาร

ระบบภูมิคุ้มกันที่ทางเดินอาหารแยกได้เป็นสองระบบ
1.ระบบแรก เรียกว่า ภูมิคุ้มกันที่มีแต่กำเนิด
2.ระบบที่สอง เรียกว่า ระบบภูมิคุ้มกันแบบปรับตัว

 


 

gaziantep escort

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่