สู้เชื้อดื้อยาด้วยนมแทสเมเนียนเดวิล

สู้เชื้อดื้อยาด้วยนมแทสเมเนียนเดวิล

            นักวิจัยออสเตรเลียชี้ นมจากแทสเมเนียนเดวิลอาจเป็นอาวุธใหม่เพื่อสู้กับเชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะ

            คณะวิจัยได้ทดลองสังเคราะห์เปปไทด์ 6 ตัวในน้ำนมของแทสเมเนียนเดวิลที่คาดว่ามีบทบาทต่อสู้กับโรคติดเชื้อ ซึ่งจากการทดสอบกับแบคทีเรีย 25 ชนิด และเชื้อรา 6 ชนิดพบว่า เปปไทด์ Saha-CATH5 มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อ vancomycin-resistant enterococcus, Candida รวมถึง methicillin-resistant Staphylococcus aureus หรือ MRSA ซึ่งจำเป็นต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะหลายตัว และอาจนำไปสู่ปัญหาเชื้อโรคดื้อยา

            เนื่องจากแทสเมเนียนเดวิลอยู่ในกลุ่มสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องซึ่งมักอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สกปรก จึงเชื่อว่าการผลิตเปปไทด์ต่อต้านเชื้อโรคในน้ำนมเป็นกลไกตามธรรมชาติเพื่อที่จะช่วยให้ลูกแทสเมเนียนเดวิลอยู่รอดและเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง และนอกจากแทสเมเนียนเดวิลแล้ว ยังพบด้วยว่าสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องประเภทอื่น รวมถึงตัววอลลาบีและโอพอสซัมก็มีเปปไทด์ต่อต้านเชื้อโรคในนมแม่เช่นเดียวกัน             

            ผู้เชี่ยวชาญต่างประสานเสียงชี้ให้เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนายาต้านเชื้อโรคดื้อยา ตามที่มีข้อมูลเตือนว่าเชื้อโรคดื้อยาอาจเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 รายทุก 3 วินาที ภายในปี พ.ศ. 2593 หากยังคงไม่สามารถหามาตรการรองรับ