องค์การอนามัยโลกหนุนขึ้นภาษีน้ำตาล

องค์การอนามัยโลกหนุนขึ้นภาษีน้ำตาล

            องค์การอนามัยโลกเผยรายงานใหม่สนับสนุนมาตรการเก็บภาษีน้ำตาลสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม

            ผลการศึกษาวิจัยโดยองค์การอนามัยโลกบ่งชี้ว่า มาตรการขึ้นราคาเครื่องดื่มผสมน้ำตาลอย่างน้อยร้อยละ 20 ช่วยลดการบริโภค “น้ำตาลส่วนเกิน” และปรับปรุงโภชนาการให้ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นความสำคัญของนโยบายอุดหนุนราคาผักและผลไม้ในฐานะที่จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งสำหรับส่งเสริมโภชนาการที่ดี

            ผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกระบุว่า มาตรการเก็บภาษีหรือมาตรการทางการเงินอื่น ๆ ควรใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้บริโภคมีทางเลือกที่ดีกว่า และมาตรการเก็บภาษีเครื่องดื่มผสมน้ำตาลดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารผสมน้ำตาลส่วนเกิน รวมถึงอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์  และเกลือในปริมาณมาก

            อนึ่ง หลายประเทศรวมถึงเม็กซิโกและฮังการีได้นำมาตรการเก็บภาษีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มผสมน้ำตาลแล้ว และแอฟริกาใต้จะเป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกาที่เก็บภาษีน้ำตาลหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ในปีหน้า porno seyret , porno film izle