เสริมทักษะสื่อสารพ่อแม่ช่วยเด็กออทิซึม

เสริมทักษะสื่อสารพ่อแม่ช่วยเด็กออทิซึม

            ผลการศึกษาวิจัยระยะยาวชี้ การส่งเสริมทักษะการสื่อสารของพ่อแม่อาจช่วยให้เด็กออทิซึมเข้าสังคมได้ดีขึ้น แต่ระบุด้วยว่าการบำบัดยังไม่อาจรักษาออทิซึมให้หายขาด

            การศึกษาวิจัยในกลุ่มเด็กออทิซึมขั้นรุนแรงพบว่า การฝึกอบรมทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับเด็กของพ่อแม่ช่วยปรับปรุงการสื่อสารของเด็กได้อย่างมีนัยสำคัญ การฝึกอบรมทักษะการสื่อสารดังกล่าวดำเนินไปอย่างเข้มข้นโดยใช้วิธีบันทึกภาพปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเด็ก และจี้ให้ผู้ปกครองเห็นว่าควรแก้ไขหรือปรับปรุงการสื่อสารในจุดใดตามคำแนะนำของนักบำบัดการสื่อสาร

            ด้านหนึ่งในผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยจาก 152 ครอบครัวเปิดเผยว่า การฝึกทักษะการสื่อสารวิธีนี้ทำให้เห็นว่าผู้ปกครองทำสิ่งใดพลาดไปในการสื่อสารจริง ทำให้เริ่มชินกับการรอคอย ให้เด็กได้ใช้เวลาในการสื่อสารอย่างเต็มที่และคอยให้คำแนะนำแทนที่จะตั้งคำถามซึ่งจะยิ่งกลายเป็นการกดดันเด็ก และผลสำเร็จจากการฝึกอบรมนั้นน่าชื่นใจอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีก่อนที่ลูกไม่เคยปริปากให้ได้ยินเลย

            ด้านผู้วิจัยหลักเปิดเผยว่า ผลสำเร็จจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ “พิเศษอย่างยิ่ง” และแม้ว่าการบำบัดการสื่อสารก็ไม่ใช่หนทางรักษาออทิซึมให้หายขาดดังที่ยังคงพบเห็นอาการของภาวะบกพร่องอยู่ แต่ถึงกระนั้นข้อมูลจากการศึกษาก็ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่การร่วมมือกับพ่อแม่อย่างใกล้ชิดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาว