ปรับปรุงที่ทำงานฟื้นผลิตภาพหญิงวัยทอง

ปรับปรุงที่ทำงานฟื้นผลิตภาพหญิงวัยทอง

            ผลการศึกษาโดยคณะวิจัยออสเตรเลียชี้ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงานและความเอื้อเฟื้อของนายจ้างส่งผลดีต่อการบรรเทาอาการวัยทอง และเพิ่มผลิตภาพของพนักงาน

            การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เอื้อต่อหญิงวัยทอง เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องอาการวัยทองแก่ผู้บริหารและการควบคุมอุณหภูมิในที่ทำงานสามารถช่วยบรรเทาอาการจากภาวะวัยทอง เช่น อาการร้อนวูบวาบ ปัญหาสมาธิ ปวดศีรษะ และนอนไม่หลับ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้พนักงานที่เป็นหญิงวัยทองมีผลิตภาพการทำงานที่ดีขึ้น 

            จากการศึกษาไม่พบว่าการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยในการทำงาน หรือจัดตารางงานให้ยืดหยุ่นส่งผลดีต่อการบรรเทาอาการวัยทองเมื่อเทียบกับการให้สิทธิหญิงวัยทองสามารถปรับอุณหภูมิในที่ทำงาน หรือความเข้าใจหัวอกพนักงานของผู้บริหาร โดยผู้วิจัยทิ้งท้ายว่า การให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้บริหารในการยกประเด็นอาการวัยทองมาหารือกับพนักงานเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาในพนักงานที่เริ่มเข้าสู่วัยทอง ขณะเดียวกันก็ฝากไปถึงพนักงานหญิงว่า อาการวัยทองไม่ใช่ความผิด แต่เป็นสถานะหนึ่งของชีวิตซึ่งทั้งนายจ้างและพนักงานควรให้ความตระหนัก

Aşık Etme Duası