อดนอนบั่นทอนผลิตภาพแรงงานอังกฤษ

อดนอนบั่นทอนผลิตภาพแรงงานอังกฤษ

            รายงานล่าสุดชี้ ปัญหาการอดนอนเป็นสาเหตุใหญ่ของการสูญเสียผลิตภาพในภาคแรงงานของอังกฤษ ก่อมูลค่าความเสียหายปีละกว่า 40,000 ล้านปอนด์ (ราว 1.7 ล้านล้านบาท)

ข้อมูลจากการสำรวจเรียกร้องให้นายจ้างเตรียมห้องให้ลูกจ้างนอนพักเอาแรงหลังพบว่าปัญหาลูกจ้างขาดงานอันเนื่องมาจากความอ่อนล้าหรือล้มป่วยเนื่องจากการอดนอน หรือมาทำงานด้วยสภาพอิดโรยเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาการสูญเสียผลิตภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มลูกจ้างที่นอนน้อยกว่าคืนละ 6 ชั่วโมง

            ด้านนักวิจัยแนะนำว่า สำหรับบริษัทขนาดเล็กซึ่งสถานที่ไม่เอื้ออำนวยก็อาจส่งเสริมให้ลูกจ้างได้พักผ่อนด้วยการปรับทัศนคติของนายจ้างให้ยอมรับการงีบเอาแรงในช่วงเวลางาน หรือแนะนำให้ลูกจ้างปิดเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดเมื่อไม่ได้อยู่ในเวลางาน เพื่อที่จะสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

            อนึ่ง มีข้อมูลว่าการอดนอนเป็นสาเหตุให้มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน รวมไปถึงโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นร้อยละ 12 ต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ตลอดจนสุขภาวะที่มีแนวโน้มจะเสื่อมโทรมในระยะยาว