สารให้ความหวานอาจเป็นตัวการพาอ้วน

สารให้ความหวานอาจเป็นตัวการพาอ้วน

            ผลการศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกาชี้ สารให้ความหวานในเครื่องดื่มและอาหารอาจเป็นสาเหตุของปัญหาโรคอ้วนจากพฤติกรรมการรับประทานที่ผิดปกติ

  ผลการศึกษาเปรียบเทียบน้ำหนักตัวของผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมทั่วไปและน้ำอัดลมที่ใช้สารให้ความหวานไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญด้านอัตราของโรคอ้วน โดยชี้ว่าสารให้ความหวานซึ่งใช้ในวงการอาหารมากว่า 30 ปี อาจเป็นตัวการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภาวะ “อยากน้ำตาล” ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมการรับประทานอาหารมื้อดึกมากเกินขนาดจนกลายเป็นโรคอ้วนในที่สุด

            ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ผู้บริโภคดื่มเครื่องดื่มผสมสารให้ความหวานในปริมาณที่พอเหมาะ และหากทำได้ก็ควรหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลม พร้อมกันนี้ยังได้เตือนให้ระมัดระวังผลด้านลบของสารให้ความหวานในเครื่องดื่มรสหวาน เพราะแม้จะยังไม่มีข้อมูลชัดเจนถึงความสัมพันธ์กับโรคอื่น รวมถึงโรคมะเร็ง แต่ในระยะยาวอาจเป็นสาเหตุของปัญหาอยากน้ำตาลอันเป็นตัวการของโรคอ้วน