ไอวอรีโคสต์แบนเหล้าบรรจุซอง

ไอวอรีโคสต์แบนเหล้าบรรจุซอง

            รัฐบาลไอวอรีโคสต์ประกาศห้ามการผลิต นำเข้า และจำหน่ายเหล้าบรรจุซอง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบด้านสาธารณสุข

            โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่า มาตรการห้ามเหล้าบรรจุซองซึ่งผลักดันโดยกระทรวงพาณิชย์ของไอวอรีโคสต์ มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากสินค้าดังกล่าวมีราคาถูกและเป็นที่นิยมของผู้มีรายได้น้อย  

            โฆษกรัฐบาลกล่าวด้วยว่า เหล้าบรรจุซองในตลาดไอวอรีโคสต์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้าประเทศซึ่งไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย จึงนับเป็นภัยคุกคามต่อทั้งสุขภาพของผู้บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศ อนึ่ง  ไอวอรีโคสต์ประกาศห้ามการจำหน่ายน้ำในบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกเมื่อ 2 ปีก่อน โดยอ้างเหตุผลด้านการลดมลพิษ  อันเป็นชนวนให้เกิดการประท้วงรุนแรงจนมีผู้ถูกจับกุมเป็นจำนวนมาก