ทันตแพทย์ร้องเลิกของหวานในที่ทำงาน

ทันตแพทย์ร้องเลิกของหวานในที่ทำงาน

ทันตแพทย์อังกฤษเรียกร้องเลิกธรรมเนียมรับประทานของหวานในที่ทำงาน ชี้เป็นตัวการร้ายทำลายสุขภาพ takipçi satın al

            ทันตแพทย์เตือนว่า การรับประทานขนมหวานในที่ทำงานเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพช่องปาก และการที่ผู้บริหารเลี้ยงของหวานเป็นรางวัลแก่พนักงาน หรือพนักงานจัดเลี้ยงฉลองในที่ทำงานล้วนแล้วแต่เป็นการเปิดประตูสำนักงานให้ของหวานเข้ามาบั่นทอนสุขภาพ พร้อมกันนี้ยังได้เรียกร้องให้บริษัทและห้างร้านเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรมาเน้นการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมให้พนักงานหลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยว

      อนึ่ง ทันตแพทย์ได้ให้คำแนะนำเพื่อลดการรับประทานของหวานในที่ทำงานดังนี้

  • พิจารณาของขบเคี้ยวชนิดน้ำตาลน้อย
  • ลดขนาดการรับประทาน
  • หลีกเลี่ยงของขบเคี้ยวและเลี้ยงของหวานเฉพาะมื้อเที่ยง
  • กำหนด “ตารางของหวาน” เพื่อลดปริมาณน้ำตาล
  • ซ่อนของหวานให้พ้นสายตาพนักงาน