แนะเริ่มถั่วบดลดเสี่ยงภูมิแพ้

แนะเริ่มถั่วบดลดเสี่ยงภูมิแพ้

สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ทารกเริ่มรับประทานถั่วลิสงตั้งแต่อายุ 4 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงต่อภูมิแพ้

คำแนะนำโดยสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่า ควรให้เด็กเล็กรับประทานถั่วบดแทนถั่วลิสงทั้งเมล็ดเพื่อป้องกันการติดคอ และเพิ่มเติมว่า เด็กที่มีอาการภูมิแพ้ชนิดอื่นหรือมีผิวหนังอักเสบรุนแรงควรเริ่มอาหารที่มีส่วนผสมของถั่วลิสงระหว่างอายุ 4-6 เดือน ภายใต้การดูแลของแพทย์ และเด็กที่มีผิวหนังอักเสบไม่รุนแรงควรเริ่มอาหารที่มีส่วนผสมของถั่วลิสงเมื่ออายุ 6 เดือน โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการเริ่มอาหารที่มีส่วนผสมของถั่วลิสงสำหรับเด็กที่ไม่มีผิวหนังอักเสบหรือภูมิแพ้

ข้อมูลจากหลายการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาชี้ว่า การเริ่มอาหารที่มีส่วนผสมของถั่วลิสงโดยเร็วสามารถลดความเสี่ยงการแพ้ถั่วลิสงได้ถึงร้อยละ 80 ทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงคาดหวังว่าหากบุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงก็จะช่วยป้องกันภาวะแพ้ถั่วลิสงในเด็กกลุ่มเสี่ยง อันจะส่งผลดีไปถึงการลดความชุกของภาวะแพ้ถั่วลิสงในสหรัฐอเมริกาต่อไป

อีกด้านหนึ่งแพทย์อาวุโสของอังกฤษชี้ว่า ความเชื่อเดิมที่ชะลอการเริ่มอาหารก่อภูมิแพ้เพื่อลดความเสี่ยงการแพ้อาหารนั้นเป็นความเชื่อที่ผิด หนำซ้ำการตัดหรือชะลอการเริ่มอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจเป็นสาเหตุให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อภาวะแพ้อาหาร โดยแนะนำให้ผู้ปกครองคอยติดตามคำแนะนำจากสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ (NHS) ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา

papara bahis siteleri